Hoppa till innehåll

Förhållande och familj

Barnavårdsföreningen

Barnavårdsföreningen är Finlands enda svenskspråkiga barnskyddsorganisation. Föreningen erbjuder bl.a.

  • Stöd till föräldrar och familjer när vardagen med barn strular eller känns tung. Verksamheten innefattar bl.a. individuella samtal, stödgrupper, familjehandledning och stödmaterial.
  • Kurscentret Högsand som ligger vid havet i Hangö. Barnavårdföreningen har lång erfarenhet av att ordna kurser och läger för barn, unga och familjer.

Folkhälsan

Folkhälsan är en mångsidig, modern, allmännyttig social- och hälsovårdsorganisation som hjälper, stöder, utbildar, forskar, vårdar och finns till i livets alla skeden. Folkhälsan har i dag närmare 19 000 frivilligmedlemmar runtom i Svenskfinland.

Evangelisk-lutherska kyrkans familjerådgivning

Hjälp i uppfostrings- och parförhållandeproblem. Fast det heter familjerådgivning kan en enda person också boka tid. Men också ett par, eller en hel familj kan gå till en familjerådgivare. Familjerådgivaren leder samtalet och lyssnar sig till vad problemen bottnar i. Tillsammans söker man sedan ett så bra sätt att se på saken som möjligt och kanske ett nytt sätt att tackla problemen. De anställda har tystnadsplikt

Mannerheims Barnskyddsförbund
MLL stöder föräldraskap och växelverkan mellan generationerna samt arbetar för barnens hälsa och en god miljö. Förbundet arrangerar samlingsplatser för familjer med småbarn, familjecaféer och klubbar. För de yngre skoleleverna ordnar MLL eftermiddagsklubbar och eftis. Genom nätverket av vänelever i högstadiet ökar sammanhållningen, trivseln och tryggheten i skolan. Barn och ungdomstelefonen samt jouren för föräldrar lyssnar, hjälper och ger råd både per telefon och per e-post. Förbundet erbjuder också kortvarig barnvaktshjälp.

Nuoret Lesket ry

Nuoret lesket ry är en stödorganisation för personer som blivit änkor eller änklingar i arbetsför ålder. Dess syfte är att erbjuda änkor och änklingar samt deras barn en möjlighet att träffa personer i samma livssituation och få stöd i sorgen och med att klara av vardagen.