OPHY – Nätverket för studerandes välmående

OPHY – Nätverket för studerandes välmående


Nätverket för studerandes välmående, kortfattat OPHY-nätverket, samlar personer som arbetar med studerandes välmående på olika håll i Finland. Nätverkets syfte är att stöda sådan verksamhet och sådant samarbete som främjar studerandes psykiska välmående och studieförmåga.

Nätverkets uppgifter är att:

  • främja nätverkande, samverkan och samarbete mellan olika aktörer
  • uppmuntra utbyte av bästa praxis och främja spridningen av dem
  • stärka den gemensamma kunskapsbasen kring främjande av studerandes välmående
  • ta ställning, väcka diskussion och påverka saker som är viktiga för studerandes välmående

Nätverket är öppet för alla som arbetar med studerandes välmående och för både professionella och studerande som är intresserade av temat. Huvudsaken är en vilja att vara med och främja studerandes psykiska välmående och studieförmåga.

Nätverket ordnar nätverksdagar två gånger i året. Under dagarna fördjupar vi oss i aktuella teman som har att göra med studerandes välmående. Nätverket står också bakom den årligen i april återkommande dagen för psykiska hälsa bland studerande samt Lunteriet idébanken för god praxis. Nätverkets verksamhet koordineras av Nyyti ry.

Medlemskap i nätverket

Om du vill bli medlem i nätverket ska du prenumerera på nätverkets nyhetsbrev. Du får ingen separat bekräftelse på att du blivit medlem. Via nyhetsbrevet får du aktuell information om nätverkets verksamhet och evenemang. Nyhetsbrevet, som är på finska, utkommer några gånger om året.

Beställ OPHY-nätverkets nyhetsbrev och bli medlem av nätverket (blanketten är på finska).

Du kan annullera din prenumeration och ditt medlemskap genom länken Lopeta jäsenyys, som finns längst ner i nyhetsbrevet.

Bekanta dig med dataskyddsbeskrivningen för OPHY-nätverkets medlemsregister.

Ytterligare information: Elina Marttinen, elina.marttinen@nyyti.fi, 050 432 0933


Bekanta dig också med

  • Lunteriet – en kanal för att dela idéer, experiment och praxis kring studerandes välmående. Lunteriet ger dig lov att fuska och själv ta de bästa tipsen i bruk. Du kan också dela dina egna erfarenheter och sätta det goda i omlopp.
  • Facebookgruppen Opiskelijoiden mielen hyvinvointia edistämässä – Gruppen är en plats för gemensam diskussion och erfarenhetsutbyte för alla som är intresserade av studerandes välmående. Hittills har gruppens språk varit finska, men ju fler svenskspråkiga som kommer med, desto mer språklig mångfald blir det. Kom alltså med i diskussionen!
  • Bloggen Sinnet är viktigt. För närvarande finns det inte så många inlägg på svenska, men vi arbetar aktivt för att öka antalet.

Läs mer om nätverkets tidigare nätverksdagar på finska här.