Nätverksdag 18.11.2019: Självmord i studiegemenskapen

Nätverksdag 18.11.2019: Självmord i studiegemenskapen


Självmord i studiegemenskapen – perspektiv på förebyggande

Nätverket för studerandes välmående ordnar ett höstseminarium måndagen 18.11.2019 kl. 9.00–15.00

På Helsingfors universitet, Minervatorget, K226, Brobergsterrassen 5 A. Ingång till salen från våning K2.

Seminarieutrymmet och passagen dit är tillgänglig. Seminariet är avgiftsfritt.

Seminariet streamas på adressen http://video.helsinki.fi/unitube/live-stream.html?room=l5 och

inspelningen finns i efterskott tillgänglig på Nyytis YouTubekanal https://www.youtube.com/c/Nyytiry4students.

Diskussion och frågor från distanspubliken hänvisas till Twitter med hashtaggen #ophyverkosto.

Seminariets responsformulär hittar du bakom följande länk: https://my.surveypal.com/OPHY-verkostopaiva-Palautekysely-18112019


Självmord berör på ett eller annat sätt många människor – ibland också högskole- och studiesamfundet. Självmord kan förebyggas. Temat för Nätverkets för studerandes välmående hösteseminarium är den här gången olika perspektiv på förebyggande av självmord i studiegemenskapen.

Anmälan till seminariet är slut.


Program (på finska om inget annat nämns)

9:00 – 9:30 Alla anländer, seminariets gemensamma program på Minervatorget K226

9:30 – 9:45 Öppning av seminariet, konferenciär Noora Korhonen. Sofia Lindqvist, Nyytis sakkunniga i frivilligverksamhet och svenskspråkig verksamhet, intervjuar Rasmus Anderssén, ordförande för Suicide Zero Finland (huvudsakligen på svenska)

9:45 – 10:30 Vad behöver var och en veta då vi talar om självdestruktivitet, Jannecke Lindqvist, krisarbetare och psykoterapeut, Centret för förebyggande av självmord

10:30 – 11:00 Risk- och skyddsfaktorer förknippade med självmord, Nina Tamminen, specialsakkunnig, THL

11:00 – 12:00 Lunch på egen bekostnad

12:00 – 12:30 När död och självmord berör högskolesamfundet, Tiina Paunio, vice dekanus och professor, medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet

12:30 – 13:15 Att bemöta en person i självmordsfara, Selma Gaily-Luoma, psykolog, doktorand

13:15 – 13:30 Kaffe

13:30 – 14:45 Parallella verkstäder:

A) Berättelser om självmord – ansvarets balans, Marjaana Hulkko, politices kandidat, magisterstuderande, Helsingfors universitet, Minerva, sal K213

B) PÅ SVENSKA: Hur bemöta självmordstankar i praktiken, Annika Kihlman, krisarbetare och psykoterapeut, SOS-kriscentret vid Psykisk Hälsa Finland rf, Minervatorget K226

C) Hur ta till tals i praktiken, Päivi Kohta, sakkunnig vid Nyyti ry, Minerva, sal K113

D) En närståendes självmord, hur närma sig den sörjande? Jennina Lahti, erfarenhetsexpert, Surunauha ry, Minervatorget K226

14:45 – 15:15 Avslutning av dagen och sammanfattning, Minervatorget K226

15:15 Nätverkande och aftertillställning på Thirsty Scholar, Fabiansgatan 37

Seminariets program uppdateras ännu.

I alla frågor och funderingar var vänlig och kontakta:

Elina Marttinen, elina.marttinen@nyyti.fi, tfn 050 4320 933