Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter


Nyyti ry:s webbsida har publicerats 20.9.2016. Vi publicerar tillgänglighetsbeskrivningen på webbsidan senast 23.9.2020.

Föreningens och personalens kontaktuppgifter

Nyyti ry
Tölögatan 37 B
00260 Helsingfors

tfn. 010 235 7520, toimisto@nyyti.fi

Ingång: Tölögatan 37 A

 

Mediakontakter

verksamhetsledare Minna Savolainen
tfn. 044 589 6117
minna.savolainen@nyyti.fi

 

Fakturering

Momsnummer                                                   0618512-2

E-faktureringskod/EDI-kod                       003706185122
Liaison Technologies Oy förmedlarkod  003708599126

Vår samarbetspartner i frågor om e-fakturering är Tietotili Consulting Oy,
tfn. (09) 7253 0800

Pappersfakturor skickas till adress:
Nyyti ry
PB 10
01611 Vanda

eller via e-post till ppk@tietotili.fi

 

Personal

Minna Savolainen
verksamhetsledare
tfn. 044 589 6117
minna.savolainen@nyyti.fi

Elina Marttinen
utvecklingschef, psykolog, psykologie doktor (PsD)
tfn. 050 432 0933
elina.marttinen@nyyti.fi

Arja Kero
sakkunnig, kommunikation och administration
tfn. 050 409 0508
arja.kero@nyyti.fi

Päivi Kohta
sakkunnig, online-aktiviteter och NYYTIN ELÄMÄNTAITOKURSSI & Voimaa opiskeluun -projekt
tfn. 050 572 4819
paivi.kohta@nyyti.fi

Annu Komulainen
sakkunnig, public relations & KUPLA -opiskelijat päihdekulttuurin uudistajina -projekt
tfn. 050 411 1661
annu.komulainen@nyyti.fi

Sofia Lindqvist

Sofia Lindqvist
sakkunnig, frivilligarbete och svenskspråkig verksamhet
tfn. 050 349 9294
sofia.lindqvist@nyyti.fi

Jaksaa jaksaa -projekt

Eeva Kolttola
projektkoordinator
tfn. 050 475 9500
eeva.kolttola@nyyti.fii

Myötätuntoa korkeakouluihin -projekt

Laura Heimonen

Laura Heimonen
projektchef
tfn. 050 476 0940
laura.heimonen@nyyti.fi

Sini Forssell

Sini Forssell
projektkoordinator
tfn. 050 599 9514
sini.forssell@nyyti.fi

Takaisin opintoihin -projekt

Marjo Siltanen
projektchef
tfn. 050 449 9360
marjo.siltanen@nyyti.fi

Atte Rimppi

Atte Rimppi
projektkoordinator
tfn. 050 476 0627
atte.rimppi@nyyti.fi

Puhutaan kiusaamisesta! -projekt

Minttu Naarminen
projektchef
tfn. 050 526 4204
minttu.naarminen@nyyti.fi

Yhdessä yhteisöksi -projekt

Henna Sihvonen

Henna Sihvonen
projektkoordinator
tfn. 050 475 9125
henna.sihvonen@nyyti.fi

Deltidsanställd personal och praktikanter

Jenni Aaltonen, praktikant
jenni.aaltonen@nyyti.fi

 

På familjeledighet

Leena Tuuttila
utvecklingschef

Annina Lindberg

Annina Lindberg
projektkoordinator