Hoppa till innehåll

Fakturering

Mottagarens namn och adress som ska anges på fakturan

Nyyti ry
Elimägatan 26
00520 Helsingfors

Momsnummer           0618512-2

Leverans av fakturor

Fakturor ombeds lämnas in främst som en e-faktura:

E-faktureringskod/EDI-kod                  003706185122
OpenText förmedlarkod                           003708599126

Vår samarbetspartner i frågor om e-fakturering är Tietotili Consulting Oy,
tfn. (09) 7253 0800

Andra sätt att leverera en faktura

Pappersfakturor skickas till adress:
Nyyti ry
PB 10
01611 Vanda

eller via e-post till ppk@tietotili.fi

Föreningspost annat än pappersfakturor ska inte skickas till faktureringsadressen. Övrig post skickas till Nyytis kontor Elimägatan 26, 00520 Helsingfors