År 2024 är det 40 år sedan Nyyti ry grundades! 💪💥 Organisationen grundades i november 1984 av studerande vid Helsingfors universitet, som såg att:

Utmaningarna med studerandes psykiska hälsa och ensamhet bör förebyggas och studerande bör stödjas där utmaningarna uppstår, det vill säga i studiegemenskaper. Här spelar studiekamrater som arbetar som volontärer en central roll.


En kvadrat delad på mitten från det övre högra hörnet till det nedre vänstra hörnet. Övre hälften vit, nedre hälften svart. Nyyti rys logotyp i övre vänstra hörnet. 40 år i gult i mitten av bilden. Text nedan: Mentalvårdsarbete för studerande

Mycket har tagits med i 40 år, men grundtanken har bestått och är en central idé i Nyyti rys verksamhet. En stark organisation av experter och influencers har byggts upp kring kärnan. Vi kommer kraftfullt att fortsätta vårt arbete tillsammans med studerande, yrkesverksamma och våra partners för att säkerställa att varje studerandess rätt till psykisk hälsa kommer att ske.

Vi firar vår 40-åriga resa under hela året på olika sätt, t.ex. i början av april under Veckan för psykisk hälsa bland studerande som hålls 8-13 april 2024.

#Nyyti40 #NyytiRy #Årsdag #TillsammansFörStuderandesBästa