Opinnäyteyhteistyö


Mietitkö parhaillaan opinnäyte- tai projektityönyön aihetta? Miten olisi pureutuminen opiskelijan elämää, hyvinvointia ja sosiaalisia suhteita käsitteleviin aihepiireihin?

Tarjoamme ideoita opinnäytetöiden ja harjoitteluprojektien aiheiksi, empiiristä tutkimusaineistoa sekä sisällöllistä tukea. Emme kuitenkaan toimi opinnäytetyön tilaajana tai varsinaisena ohjaajana, vaan pikemminkin taustatukena, kommentoijana ja sparraajana.

Tältä sivulta löydät ideoita opinnäytetöiden aiheiksi sekä tietoa olemassa olevista tutkimusaineistoista. Voit toki myös itse ehdottaa opinnäyte- tai projetktityön aihetta, johon kaipaisit ohjausta ja tukea. Tutustu tutkimuslupakäyntäntöömme ja aiemmin tehtyihin opinnäytetöihin.

Ideoita opinnäytetöiden aiheiksi:

  • Stressi opiskelijan arjessa – sitä vahvistavat ja heikentävät tekijät
  • Opiskelumotivaatio ja sen edistäminen
  • Opiskelijoiden kokema yksinäisyys tai jännittäminen ja miten niitä voisi helpottaa
  • Opiskelijoiden kokema kiusaaminen ja miten sitä voisi vähentää
  • Yhteenkuuluvuus opiskelijayhteisöissä ja miten sitä voisi vahvistaa
  • Opiskelijoiden parissa toimivien kokemukset hyvinvoinnin edistämisestä ja siihen liittyvistä kehittämisen ja tuen tarpeista
  • Projektitöinä mm. kampanjoiden, tempausten ja tapahtumien järjestäminen sekä erilaisten materiaalien (tekti, kuva, video) tuottaminen opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi.

Tutkimusaineistoja opinnäytetöihin

Tarjoamme empiiristä aineistoa, jota voit halutessasi hyödyntää opinnäytetyössä ja tutkimuksen teossa. Nyyti on laatinut useimmista alla olevista aineistoista raportin tai yhteenvedon, mutta aineistojen laajuudesta johtuen niistä riittää analysoitavaa useampaan tutkimukseen. Ko. aineistot voivat toimia myös täydentävänä aineistona opinnäytetyössä.

1) Uusien opiskelijoiden kyselyiden aineistot

Kyselyllä kartoitetiin korkeakouluopiskelijoiden kokemuksia opintojen alkutaipaleelta. Kyselyä on tehty vuodesta 2011 lähtien. Syksyllä 2015 toteutettuun kyselyyn vastasi peräti 5000 opiskelijaa. Kyselyiden raportit löydät Materiaalit-osiosta.

2) Nyytin verkkotoiminnan kehittämiskyselyn aineisto

Keväällä 2015 toteutetulla kyselyllä kerättiin palautetta, toiveita ja ideoita Nyytin verkkotoiminnan kehittämiseksi. Kyselyyn vastasi 1640 korkeakouluopiskelijaa sekä 140 opiskelijoiden parissa toimivaa ammattilaista.

3) Opiskelijoiden yksinäisyyskyselyn aineisto

Kyselyllä selvitettiin opiskelijoiden ja heidän parissaan hyvinvointityötä tekevien käsityksiä siitä, mistä opiskelijan kokema yksinäisyys johtuu ja millä keinoin sitä voisi vähentää. Aineisto koostuu 892 opiskelijan ja 76 ammattilaisen avovastauksista. Kysely tehtiin keväällä 2015.

LisätietojaElina Marttinen, elina.marttinen@nyyti.fi, 050 432 0933