Hyppää sisältöön

Opinnäyteyhteistyö

HUOM! Emme ota kevään aikana enää uusia opinnäyteyhteistyö-kumppaneita. Olethan yhteydessä ensi elokuusta alkaen, mikäli yhteistyö voisi sijoittua ensi syksylle 2023.

Mietitkö parhaillaan opinnäyte- tai projektityönyön aihetta? Miten olisi pureutuminen opiskelijan elämää, hyvinvointia ja sosiaalisia suhteita käsitteleviin aihepiireihin?

Tarjoamme ideoita opinnäytetöiden ja harjoitteluprojektien aiheiksi, empiiristä tutkimusaineistoa sekä sisällöllistä tukea. Emme kuitenkaan toimi opinnäytetyön tilaajana tai varsinaisena ohjaajana, vaan pikemminkin taustatukena, kommentoijana ja sparraajana.

Tältä sivulta löydät ideoita opinnäytetöiden aiheiksi sekä tietoa olemassa olevista tutkimusaineistoista. Voit toki myös itse ehdottaa opinnäyte- tai projetktityön aihetta, johon kaipaisit ohjausta ja tukea. Tutustu tutkimuslupakäyntäntöömme ja aiemmin tehtyihin opinnäytetöihin.

Ideoita opinnäytetöiden aiheiksi:

  • Stressi opiskelijan arjessa – sitä vahvistavat ja heikentävät tekijät
  • Opiskelumotivaatio ja sen edistäminen
  • Opiskelijoiden kokema yksinäisyys tai jännittäminen ja miten niitä voisi helpottaa
  • Opiskelijoiden kokema kiusaaminen ja miten sitä voisi vähentää
  • Yhteenkuuluvuus opiskelijayhteisöissä ja miten sitä voisi vahvistaa
  • Opiskelijoiden parissa toimivien kokemukset hyvinvoinnin edistämisestä ja siihen liittyvistä kehittämisen ja tuen tarpeista
  • Projektitöinä mm. kampanjoiden, tempausten ja tapahtumien järjestäminen sekä erilaisten materiaalien (tekti, kuva, video) tuottaminen opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi.

Tutkimusaineistoja opinnäytetöihin

Tarjoamme empiiristä aineistoa, jota voit halutessasi hyödyntää opinnäytetyössä ja tutkimuksen teossa.

Lisätietoja: kehittämispäällikkö Laura Heimonen, laura.heimonen@nyyti.fi