Hyppää sisältöön

Opinnäyteyhteistyö

Mietitkö parhaillaan opinnäyte- tai projektityönyön aihetta? Miten olisi pureutuminen opiskelijan elämää, hyvinvointia ja sosiaalisia suhteita käsitteleviin aihepiireihin?

Tarjoamme ideoita opinnäytetöiden ja harjoitteluprojektien aiheiksi, empiiristä tutkimusaineistoa sekä sisällöllistä tukea. Emme kuitenkaan toimi opinnäytetyön tilaajana tai varsinaisena ohjaajana, vaan pikemminkin taustatukena, kommentoijana ja sparraajana.

Tältä sivulta löydät ideoita opinnäytetöiden aiheiksi sekä tietoa olemassa olevista tutkimusaineistoista. Voit toki myös itse ehdottaa opinnäyte- tai projetktityön aihetta, johon kaipaisit ohjausta ja tukea. Tutustu tutkimuslupakäyntäntöömme ja aiemmin tehtyihin opinnäytetöihin.

Opinnäytetyö Yhdessä yhteisöksi -hankkeelle 

Nyyti ry:n Yhdessä yhteisöksi -hanke edistää korkeakouluopiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Hankkeen pilottioppilaitoksia ovat Jyväskylän yliopisto ja Laurea ammattikorkeakoulu. Yhdessä yhteisöksi -hanke toteuttaa alkuvuodesta 2021 kyselyn pilottioppilaitosten opiskelijoille ja henkilökunnalle yhteisöllisyyden kokemuksesta. Kysely on jatkoa vuoden 2019 vastaavan kaltaiselle kyselylle, jolla kartoitettiin ko. oppilaitoksissa opiskelevien tai työskentelevien näkemyksiä aiheesta. Aiemmasta kyselystä tehtyyn opinnäytetyöhön voit tutustua Theseuksessa 

Kyselyn teko, aineiston analysointi ja johtopäätösten teko aineiston pohjalta soveltuvat hyvin opinnäytetyöksi korkeakouluopiskelijalle. Hanke tukee opinnäytetyöntekijää ja auttaa esimerkiksi kysymysten laadinnassa, kyselyn lähettämisessä ja sen markkinoinnissa sekä aineiston analyysin kannalta keskeisissä työvaiheissa. Kyselyn ajankohtana tulee olemaan alkuvuosi 2021 (tammi-maaliskuu). Lisätietoja aiheesta: hankekoordinaattori Annina Lindberg, annina.lindberg@nyyti.fi , puh. 050 341 7473 

Muita ideoita opinnäytetöiden aiheiksi:

  • Stressi opiskelijan arjessa – sitä vahvistavat ja heikentävät tekijät
  • Opiskelumotivaatio ja sen edistäminen
  • Opiskelijoiden kokema yksinäisyys tai jännittäminen ja miten niitä voisi helpottaa
  • Opiskelijoiden kokema kiusaaminen ja miten sitä voisi vähentää
  • Yhteenkuuluvuus opiskelijayhteisöissä ja miten sitä voisi vahvistaa
  • Opiskelijoiden parissa toimivien kokemukset hyvinvoinnin edistämisestä ja siihen liittyvistä kehittämisen ja tuen tarpeista
  • Projektitöinä mm. kampanjoiden, tempausten ja tapahtumien järjestäminen sekä erilaisten materiaalien (tekti, kuva, video) tuottaminen opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi.

Tutkimusaineistoja opinnäytetöihin

Tarjoamme empiiristä aineistoa, jota voit halutessasi hyödyntää opinnäytetyössä ja tutkimuksen teossa.

Lisätietoja: Leena Tuuttila, leena.tuuttila@nyyti.fi, 050 431 8624

Projektitöitä Yhdessä yhteisöksi -hankkeessa 

Nyyti ry:n Yhdessä yhteisöksi -hanke edistää korkeakouluopiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Hankkeen aikana on kerätty opiskelijoilta ja opiskelijoiden parissa työskenteleviltä yli 500 ideaa yhteisöllisyyden edistämiseksi korkeakouluissa. Haluaisitko sinä toteuttaa esimerkiksi osana opintojasi jonkin näistä ideoista omassa korkeakoulussasi?  

Idea-materiaali on vapaasti kaikkien opiskelijoiden yhteisöllisyyden edistämisestä kiinnostuneiden käytettävissä. Hankkeena tuemme ja sparraamme mielellämme sinua idean toteutuksen suunnittelussa ja jatkojalostamisessa käytäntöön. Mikäli kiinnostuit aiheesta, ole yhteydessä hankekoordinaattoriin: Annina Lindberg, annina.lindberg@nyyti.fi , puh. 050 341 7473