Hyvinvointi, Opiskelu

Suomi viettää tänä vuonna 100 -vuotissynttäreittä ja juhlavuoden teemana on Yhdessä. Mainio ja osuva teema, jota voi lähestyä mitä moninaisimmista tulokulmista, ja jota voi toteuttaa mitä erilaisimmin tavoin: itse kukin omassa elämässään ja lähisuhteissaan sekä yhteisöissään, ja eri organisaatiot, sektorit ja hallinnonalat toistensa kanssa.

Yhdessä tekeminen – tahtoa ja harjoittelua 

Yhteistyö ja yhdessä tekeminen eivät ole uusia asioita millään toimialoilla. Jossain näissä asioissa on jo pidempi perinne ja jo vakiintunut yhdessä tekemisen kulttuuri, kun taas toisaalla näitä ehkä vielä harjoitellaan. Oleellisinta on, että ymmärretään ja nähdään tarve monitoimijaiselle yhdessä tekemiselle monimutkaistuvassa toimintaympäristössä uusien, ilkeidenkin, ongelmien ratkaisemisessa.  

Yksin toimimalla ei oikein tahdo pärjätä. Eikä se ole mielekästäkään, sillä yhdessä tekemällä saadaan usein aikaan enemmän, nopeammin ja paremmin. Ehdoton lisäarvo on mahdollisuus jakaa asioita muiden kanssa ja oppia toinen toisiltaan – yhdessä. Yhdessä tekeminen on usein hauskempaakin. 

Yhteistyöllä opiskelijahyvinvointia  

Leveitä hartioita tarvitaan myös opiskelijoiden mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Edistävä toiminta on mitä suurimmissa määrin yhteistyötä ja yhdessä tekemistä. Se on opiskeluyhteisöissä eri toimijoiden välistä yhteistyötä, ja hyvinvoinnin edistämisestä on omalta osaltaan vastuussa ihan jokainen yhteisön jäsen. Se on myös eri opiskeluyhteisöjen, opiskeluterveydenhuollon ja muiden opiskelijoiden parissa toimivien tahojen välistä yhteistyötä. 

Yhteistyö ja yhdessä tekeminen eivät synny itsestään vaan tarvitaan sitä tukevia rakenteita ja käytäntöjä. Me Nyytissä haluamme tuoda oman kortemme kekoon itsenäisyyden juhlavuoden teeman mukaisesti meidän kaikkien opiskelijoiden kanssa toimivien yhteisessä tärkeässä asiassa. Haluamme tukea ja edistää opiskelijoiden parissa toimivien tahojen välistä yhdessä tekemistä opiskelijahyvinvoinnin vahvistamiseksi. 

Haluamme tukea ja edistää opiskelijoiden parissa toimivien tahojen välistä yhdessä tekemistä opiskelijahyvinvoinnin vahvistamiseksi.

Olemme perustaneet opiskelijahyvinvointiverkoston, jonka toiminta käynnistyy kevään aikana. On ollut mahtavaa huomata, että verkostoitumiselle on tarvetta: verkostoon on jo liittynyt yli 260 aiheen parissa työskentelevää mm. oppilaitoksista, korkeakouluista ja opiskeluterveydenhuollosta. 

Verkoston tarkoituksena on mm.  

  • Edistää eri toimijoiden verkostoitumista, vuoropuhelua sekä yhteistyötä 
  • Kannustaa hyvien käytäntöjen vaihtamiseen sekä edistää niiden leviämistä 
  • Vahvistaa opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämisen yhteistä tietoperustaa 
  • Ottaa kantaa, herätellä keskustelua ja vaikuttaa opiskelijoiden hyvinvoinnin kannalta tärkeisiin asioihin 

Konkreettisia toimintamuotoja suunnitellaan yhdessä verkoston kanssa. Ne voivat olla esim. verkostotapaamiset, yhteiset seminaarit ja työpajat, kampanjat ja kannanotot sekä vertaissparraus. Lisätietoa verkostosta ja mukaanliittymislinkki löytyy täältä. 

Haastamme kaikki mukaan rakentamaan #yhdessä opiskelijahyvinvointia ja hyvinvoivaa tulevaisuutta!

Minna Savolainen


Työskentelen Nyytissä toiminnanjohtajana. Mielestäni mikään ei ole niin tärkeää kuin hyvä mielenterveys, johon jokaisella tulisi olla oikeus. Ihan erityistä mielenkiintoa koen nuorten, nuorten aikuisten ja opiskelijoiden mielen hyvinvoinnin edistämiseen.

Avainsanat: , ,

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *