Hyppää sisältöön

Kuormitusmittari

Opinnoissa jaksaminen on yksilöllinen kokemus, johon liittyy kyky tunnistaa, luoda ja säädellä omia voimavaroja. Lisäksi siihen sisältyy kyky tasapainottaa ja muokata omia voimavaroja opiskeluympäristön vaatimusten kanssa.

Opinnoissa jaksamiseen vaikuttavat monet tekijät. Tässä mittarissa opiskeluun liittyvää jaksamista tarkastellaan seuraavien keskeisten tutkimuksessa tunnistettujen tekijöiden avulla (Salmela-Aro, 2018):

  • Opiskeluinto
  • Yhteisöllisyys
  • Uupumusasteinen väsymys
  • Kyynisyys
  • Riittämättömyys
  • Keskittymisongelmat
  • Tunteiden hallinnan vaikeudet

Kuormitusmittari mittaa itse koettua ja arvioitua jaksamista.  Tulokset kertovat omasta jaksamisesta ja kuormituksestasi tällä hetkellä. Saat vinkkejä jaksamisen vahvistamiseen. Muista, että tulokset eivät ole pysyviä, vaan omaan jaksamiseen voi vaikuttaa. Mittari on kehitetty toiseen asteen opiskelijoiden käyttöön.

Pääset tekemään testin tästä.

Lisätietoa uupumuksesta ja  voimavaroista, resilienssistä sekä vinkkejä oman mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen löydät verkkosivujemme Opi elämäntaitoa -osiosta.

Mittarin toteuttajat

Mittarin ovat tuottaneet professori Katariina Salmela-Aro ja väitöstutkija Kati Puukko. Mittari on tuotettu osana Nuorten mielenterveysseura Yeesin ja Nyytin Jaksaa Jaksaa? -hanketta. Mittarissa on sovellettu professori Katariina Salmela-Aron tutkimusta sekä Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitoksen Minds hub -tutkimusryhmän tuloksia. Mittarin teknisestä toteutuksesta on vastannut Mainostoimisto Synergia.

Kuormitusmittaria ei ole tarkoitettu kliiniseen käyttöön tai minkään sairauden diagnosointiin, hoitamiseen, parantamiseen tai estämiseen. Mittari voi auttaa tunnistamaan toisen asteen opiskeluun liittyviä voimavaroja ja antaa vinkkejä, mitä osa-alueita olisi hyvä kehittää. Kuormitusmittaria ei ole tarkoitettu opiskelu-uupumuksen tieteelliseen tutkimukseen. Tutkimuskäyttöön tulee käyttää alkuperäisiä alla lueteltuja uupumuksen ja innon tutkimusmenetelmiä (Salmela-Aro ym, 2009 ja Salmela-Aro & Upadyaya, 2012).

Kuormitusmittari ei kerää missään vaiheessa henkilötietoja. Käyttäjä jää aina anonyymiksi.

Viitattaessa mittariin, käytetään:
Salmela-Aro, K. & Puukko, K. (2021). Kuormitusmittari toisen asteen opiskelijoille. Nuorten mielenterveysseura Yeesi ja Nyyti ry:n Jaksaa, Jaksaa? -hanke.

Lähteet

Salmela-Aro, K. (2018). Kouluinto ja koulu-uupumus. Teoksessa K. Salmela-Aro (toim.), Motivaatio ja oppiminen. PS-Kustannus.
Salmela-Aro, K. (2009). Opiskelu-uupumusmittari SBI-9 yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoille. Ylioppilaiden Terveydenhoitosäätiön tutkimuksia, 46.
Salmela-Aro, K., Kiuru, N., Leskinen, E., & Nurmi, J. E. (2009a). School burnout inventory (SBI) reliability and validity. European Journal of Psychological Assessment, 25, 48–57.
Salmela-Aro, K. & Näätänen, P. (2005). BBI-10. Nuorten koulu-uupumusmenetelmä. Helsinki: Edita
Salmela-Aro, K., & Upadaya, K. (2012). The schoolwork engagement inventory. European Journal of Psychological Assessment, 28, 60–67
Schaufeli, W.B., De Witte, H. & Desart, S. (2019). Burnout Assessment Tool (BAT)–Test Manual.KU Leuven, Belgium: Internal report.
Tuovinen, S., Tang, X., & Salmela-Aro, K. (2020). Introversion and Social Engagement: Scale Validation, Their Interaction, and Positive Association With Self-Esteem. Frontiers in Psychology, 11.