Hyppää sisältöön

Resilienssi

Hyvä elämä ja onnellisuus eivät koostu vain myönteisistä tunteista, hyvistä sattumuksista ja menestyksestä. Yhtä keskeistä on elämään kuuluvien vaikeuksien kohtaaminen ja niistä selviäminen. Hyvässä elämässä on monia myönteisiä ja merkityksellisiä asioita, mutta myös vastoinkäymisiä, epäonnea ja hyvin vaikeitakin asioita. Keskeinen hyvän elämän osatekijä on resilienssi.

Resilienssiä on se, miten vaikeudet hyväksytään osaksi onnellista elämää, miten omat selviytymiskeinot ja ympäristön resurssit saadaan käyttöön ja miten vaikeuksista päästään yli.

The American Psychological Association (2014) määrittelee resilienssin prosessiksi, jossa suurtakin stressiä aiheuttaneen vaikeuden tai trauman jälkeen sopeutuminen onnistuu hyvin.

Resilienssille ei ole suomen kielessä oikein luontevaa sanaa. Englannin kielessä resilienssi (resilience) on arkikielen sana, joka kuvaa kykyä ponnahtaa takaisin vastoinkäymisistä. Muutosjoustavuus, kimmoisuus ja ketteryys kuvaavat osaltaan, mutta eivät kokonaan, resilienssin käsitettä.

Erilaiset vastoinkäymiset kuuluvat elämään ja niiden myötä ongelmaratkaisutaito kehittyy ja ajattelun ja toiminnan joustavuus lisääntyy. Elämässä tapahtuu vaikeuden jälkeistä kasvua eli ihminen voi olla vaikeudesta selvittyään hieman vahvempi tai taitavampi kuin ennen sitä.

Resilienssi ei ole vain sopeutumista haasteeseen, vaan aktiivista ja tapahtuvaa ennakoivaa toimintaa. Selviämisen pohjalla on aina jonkinlaista toivoa. Resilienssin suunta on tulevaan.

Lähteet:

Lipponen, Krisse (2020) Resilienssi arjessa.

Then process of adapting well in the face of adversity, trauma, tragedy, threats or significant sources of stress  ̶  American Psychological Association, What is resilience? Major qualities associated with resilience.

https://www.apa.org/helpcenter/road-resilience

ANNA PALAUTETTA

Herättikö lukemasi sinussa ajatuksia? Vastasiko se odotuksiasi? Saitko tietoa ja tukea tilanteeseesi? Anna meille palautetta nimettömällä verkkokyselyllä. Arvostamme mielipidettäsi!