Hyppää sisältöön

Uupumus

Mitä on opiskelu-uupumus? 

Opiskelu-uupumus on opiskeluun liittyvä stressioireyhtymä, joka muodostuu kolmesta tekijästä. Opiskelu-uupumusta mitataan samoilla tekijöillä kuin työuupumusta:. 

1) uupumusasteisesta väsymyksestä, joka ei hellitä lepäämälläkään,

2) 
kyynisestä suhtautumisesta koulunkäyntiin tai opiskeluun eli opiskelija alkaa kyseenalaistamaan opintojen merkitystä,

3) riittämättömyyden tunteesta opiskelijana.  

Määritelmää on viime aikoina täydennetty niin, että uupumukseen liittyy myös 

4) emotionaalinen (tunnesäätely vaikeutuu) ja 5) kognitiivinen (suoriutuminen heikentyy) tekijä. 

Tällä hetkellä tutkimuskentällä ajatellaan, että uupumusasteinen väsymys olisi uupumuksen kehittymisessä keskeisintä. Se voi johtaa emotionaalisen ja kognitiivisen toimintakyvyn laskuun, mikä puolestaan lopulta voi johtaa etääntymiseen ja riittämättömyyden tunteisiin.   

Uupumuksen vastakohta on innostus 

Uupumuksen vastakohtana voidaan pitää innostusta. Opiskeluinnossa yhdistyvät seuraavat kolme tekijää: 

 • Energisyys (emotionaalinen): Energinen opiskelija on sinnikäs, näkee vaivaa ja suhtautuu myönteisesti opiskeluun 
 • Päättäväisyys (kognitiivinen): Päättäväinen opiskelija sitoutuu opiskeluun 
 • Uppoutuminen opiskeluun (toiminnallinen): Uppoutuminen tarkoittaa opiskeluun liittyvää flown tapaista virtauskokemusta. 

Uupumuksesta tiedetään, että se on myös sosiaalinen ilmiö: uupumus jaetaan perheissä ja vertaisyhteisöissä. Myös opettajien uupumus voi tarttua opiskelijoihin. Sosiaalinen tuki onkin keskeinen ehkäisevä tekijä.  

Uupumus syntyy vähitellen

Uupumus syntyy vähitellen, joten sitä voi olla vaikea huomataToipuminen on sitä hitaampaa, mitä kauemmin uupumustila on kestänyt. Tilaa voidaan verrata urheilijoiden kokemaan ”ylikuntoon, jossa kehon hermostollisen kuormituksen palautuminen vie aikansa.  

Uupumus uusiutuu valitettavan helposti ja voi johtaa myös masennukseen, joka puolestaan on nykyään yleisin työkyvyttömyyden syy. 

Uupumuksella on siis vakavia vaikutuksia niin yksilön itsensä kuin yhteiskunnankin kannalta. 

 Mistä siis tunnistaa uupumuksen merkit? 

 • Olet jatkuvasti väsynyt eikä väsymys hellitä lepäämälläkään 
 • Huomaat olevasi usein ärtynyt tai itkuinen 
 • Sinun on vaikea muistaa asioita 
 • Kyseenalaistat opintojesi merkitystä 
 • Koet jatkuvasti, ettet tee tarpeeksi opintojesi eteen 

Mitä tehdä, jos uupumus iskee? 

Useimmiten uupumuksesta toipumiseen tarvitaan alkuun lepoa työstä tai opiskelusta. Monesti myös ammattiapu, lääkäri tai psykologivoi olla tarpeen tilanteen kartoittamiseksi.  

On selvitettävä, mikä uupumusta aiheuttaa. Usein tekijöitä voi olla useita. Ulkoisia kuormittavia seikkoja voivat olla esimerkiksi liian suuri työmäärä, kilpailullinen ilmapiiri tai vaikkapa läheisen sairastuminen.  

Uupumisesta toipuvan on tärkeää pohtia myös omia toimintatapojaan ja ajatteluaan, koska usein niihin liittyy tekijöitä, jotka uuvuttavat. Näitä voivat olla esimerkiksi itselle asetetut liian vaativat tavoitteet ja puutteellinen palautuminen vapaa-ajallaVapaa-aikaa voi olla liian vähän tai se on liian täynnä ohjelmaa.  

 • Voit aloittaa olemalla yhteydessä kehen tahansa opiskeluhuollon ammattilaiseen: opinto-ohjaajaan, opintopsykologiin, terveydenhoitajaan, kuraattoriin ym. 
 • Terveydenhuollon puolelta saat myös apua ja tarvittaessa sairaslomaa. 
 • Puhu myös läheisillesi. Sosiaalinen tuki on tärkeää. 

 Uupumus syntyy vähitellen, ja siksi sitä voi olla vaikea huomata.

Muualla verkossa

 Työuupmus Terveyskirjasto https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00681 

ANNA PALAUTETTA

Herättikö lukemasi sinussa ajatuksia? Vastasiko se odotuksiasi? Saitko tietoa ja tukea tilanteeseesi? Anna meille palautetta nimettömällä verkkokyselyllä. Arvostamme mielipidettäsi!