Hoppa till innehåll

Utmattning

Vad är studierelaterad utmattning? 

 Studierelaterad utmattning mäts utifrån samma faktorer som vid arbetsrelaterad utmattning. Det är ett stress-syndrom som som består av tre faktorer: 

 • Utmattande trötthet som inte underlättar med vila. 
 • En skeptisk inställning till skolgången eller studierna, alltså studenten börjar ifrågasätte betydelsen av studierna. 
 • Känslan av otillräcklighet som student. 

Denna definiton har på senaste tiden utvecklats och till utmattning hör också: 

 • Emotionell reglering (känslohantering) försvåras 
 • Försämrad kognitiv prestation 

Inom nuvarande forskning tänker man att det mest centrala i utvecklingen av utmattning, är den utmattande tröttheten. Det kan leda till försvagad emotionell- och kognitiv funktionsförmåga, vilket i sin tur kan leda till distansering och känslor av otillräcklighet. 

Motsatsen till utmattning är entusiasm 

Entusiasm kan ses som motsatsen till utmattning. Entusiasm i studier består av tre faktorer: 

 • Energisk (emotionell): En energisk student är tålmodig, hårt arbetande och har en god inställning till studierna. 
 • Beslutsamhet (kognitiv): En beslutam bestämd student förbinder sig till studierna. 
 • Djupdyk i studier (funktionell): Med djupdykning menar vi flow i studierna 

Utmattning är också känt för att vara ett socialt fenomen: utmattning är något som delas med familjen och kamrater. Lärarnas utmattning kan också smitta eleverna. Socialt stöd är en viktig avskräckande faktor. 

Utmattning utvecklas långsamt 

Utmattning utvecklas gradvis och kan därför vara svår att upptäcka. Ju längre utmattningen pågått, desto längre blir återhämtningen. Tillståndet kan jämföras med en idrottares ”överträning” det tar tid för kroppens nervbelastning att återhämta sig. 

Tyvärr är det vanligt att utmattningen återkommer. Den kan också leda till depression, som i sin tur är den valigaste orsaken till en förlorad arbetsförmåga. Utmattningen har alltså allvarliga konsekvense för både individen och samhället. 

Hur identifiera tecken på utmattning? 

 • Ständig trötthet som inte försvinner med vila.
 • Du märker att du ofta är irriterad eller gråtfärdig. 
 • Svårigheter med att komma ihåg saker. 
 • Ifrågasättande av studiernas betydelse. 
 • En ständig upplevelse av att du inte gör tillräckligt för dina studier.

Vad göra när utmattningen slår till?  

När vi återhämtar oss från en utmattning, behöver vi till en början mycket vila från arbetet eller studierna. Ofta kan också professionell hjälp, en läkare eller psykolog vara till hjälp i kartläggningen av situationen. 

Vi behöver klargöra utmattningens orsaker och dessa kan vara flera. Yttre belastningar kan vara till exempel en för stor arbetsmängd, en tävlingsinriktad atmosfär eller en näras insjuknande. 

Vid återhämtningen behöver vi fundera och se över våra sätt att handla och även våra tankar, eftersom de ofta hänger ihop med de utmattande faktorerna. Dessa kan till exempel vara egna för högt uppsatta krav och bristfällig återhämtning och fritid. Vi kan ha för lite fritid, eller att även den är fylld av planer. 

 • Du kan börja med att kontakta vem som helst inom studentvården, yrkesvägledaren, studiepsykologen, hälsovårdaren, kuratorn e.t.c. 
 • Hälsovården kan hjälpa dig och vid behov sjukskriva dig. 
 • Prata också med dina nära – socialt stöd är viktigt.

Läs mer