Hoppa till innehåll

Perfektionism utmattar 

Kräver du mycket av dig själv? Har du höga krav på allt du gör och känns det som att endast det perfekta duger? Är du hårt dömande gällande dig själv, dina prestationer eller andra människor? Känner du att bara den uppskattningen du får av dina prestationer är givande? Om svaren på dessa frågor är ja, kan du lida av perfektionism.  

Perfektionism betyder att man vill göra saker så bra som möjligt eller tron om ​​att det handlar om att sträva efter att korrigera sina egna brister. Termen perfektionism omfattar två olika former: ”konstruktiv” och ”neurotisk”.  

När det gäller konstruktiv perfektionism är din ambition, mål och normer rimliga. De uppmuntrar dig att prestera bra och du får tillfredsställelse genom att uppnå dem. Du upplever dig själv som värdefull och bra även utan perfekt prestation.  

Neurotisk perfektionism kännetecknas av alltför höga mål och standard och en kraftig rädsla av att misslyckas. Det är svårt att acceptera vår ofullständighet eller en rimlig prestation. Det känns som att det alltid finns något att förbättra i våra prestationer och även små misstag och brister stör oss. Eftersom vi är rädda för att misslyckas, börjar vi undvika att ta oss an nya utmaningar. Våra misslyckanden känns som egna svagheter och det ökar vår känsla av värdelöshet.  

Till perfektionism tillhör även  

 • Precision och fokus på detaljer 
 • Svårigheter med att kompromisera 
 • Duktighet 
 • Kritisk gentemot sig själv och andra 
 • Även den minsta kritiken kan kännas förkrossande 
 • Positiv kritik känns också negativ 
 • Vilja och behov till kontroll 
 • Svårigheter med att släppa på kontrollen 
 • Motvilja till att delegera 

Orimligt höga mål och krav på oss själva förbrukar mycket energi. Perfektionism orsakar lätt ångest, spänning, stress, relationsproblem och känslor av underlägsenhet eller otillräcklighet. Det kan leda till depression eller ätstörningar.  

Vad beror perfektionism på och vad kan mat göra åt det?  

Det finns många orsaker till utvecklingen av en perfektionistisk personlighet. De exakta faktorerna är inte kända, men både genetiska faktorer och tillväxt- och miljöfaktorer tros ha en effekt. 

 Det kan vara svårt att acceptera vår perfektionism, då det kan kännas skamligt eftersom det innebär en strävan efter perfektion. För att kunna minska kraven på oss själva, är det dock viktigt att vi kan både identifiera och erkänna vår situation. 

 Om du känner igen en egen tendens till perfektionism

 • Stanna upp och lyssna på ditt mående och din kropp. Försök att öka självmedkänslan. Du behöver inte alltid orka och prestera, vi alla behöver vila och avslappning. 
 • Kom ihåg att alla har rätt till att göra misstag och det gör inte någon till en sämre människa. 
 • Stanna upp för att lyssna på dina tankar. Är de krävande som t.ex. ”Alla andra är mycket bättre än mig på detta” eller ”Jag måste prestera på topp i mina studier”. Försök att ändra dina tankar till mer milda geom att sätta upp realistiska mål.  
 • Försök att i slutet av dagen fundera över vad som gick bra idag och vad för allt du hunnit göra. Undvik förklaringar eller nervärderande kommenter. 
 • Ta hand om vardagens grundstenar: sömnen, motionen, kosten och ledigheten. 
 • Lär dig att göra saker annorlunda. Du kan träna på ett mer avslappnat förhållningssätt, där du tillåter misstag. T.ex. genom att göra de små vardagliga sakerna snabbt och dåligt. 

 Läs mer