Hoppa till innehåll

Hur mår jag?

Hur mår du? – frågan kan vi även ställa oss själva. Även i allt görande är det bra att emellanåt stanna upp för att fråga oss själva hur vi tycker att det går och hur vi orkar. Du kan också reservera en specifik tid för en check.  

Här nedan hittar du en lista på sådant som var och en av oss kan få hjälp av i förstärkandet av vårt välbefinnande. När du bekantar dig med dessa, kan du fundera över hur du mår just nu och huruvida dessa stämmer in på dig.  

Sömn + motion + kost  

Den bekanta trion sömn, motion och kost, utgör grunden för det dagliga välmåendet. När sovandet, ätandet och motionerandet är i balans, orkar vi även tråkigare saker och energi räcker också till att lösa utmaningar. 

  • Reserverar du tillräckligt med tid till sömnen? 
  • Stödjer ditt ätande din ork och ditt goda mående? 
  • Vilken typ av motion får dig att komma igång? 

Härliga stunder 

Härliga stunder är små glädjande saker i vardagen. Det kan vara att lyssna på musik, en långsam morgon eller ett telefonsamtal med en vän. 

När vi upptäcker härliga stunder, kan vi fokusera våra tankar på det som är bra i vår vardag. Dessutom är de avslappnande. Du kan medvetet ordna härliga stunder genom att reservera en tid av morgondagen till dig själv.  

Vilken härlig stund skulle du ordna till dig själv imorgon? 

Vad känner du? 

När vi lyssnar på våra känslor, förstår vi oss själva bättre. Känslorna talar om vad som händer i oss just nu. Alla känslor är viktiga – även de svåra. Ge därför utrymme till dina känslor, eftersom när du känner igen dem, har du möjlighet att bearbeta dem. Att öppna upp sin känsla hjälper det egna måendet.  

Vilka är dina känslor idag? 

Vad tänker du? 

Du kan fundera över dina tankar just nu. Är det många ”borde” eller ”måste”-tankar? Tänker du att du borde redan i detta skede av studierna kunna både det ena och andra? Du kan även fundera över hur du talar med dig själv. Nervärderar eller dömer du dig själv? Eller uppmuntrar du dig själv och tycker att du är tillräcklig? 

Vilka tankar har du om dig själv och ditt liv? 

Lär dig nytt 

I en studerandes liv är lärandet i centrum. Lärande är ändå mer än bara studier och utbildning. Det spelar ingen roll vilka dina sätt är, men så länge något hjälper dig att upprätthålla nyfikenheten och viljan till information om omvärlden, kan du varje dag lära dig något nytt. 

Prova på något nytt som avviker från dina bekanta rutiner. Kanske prova på något nytt matlagningsrecept? Vad sägs om att påbörja en kurs från ett annat studieområde? Eller varför inte bekanta dig med någon ny plats i din hemort? När vi provar på något nytt får vi nya perspektiv på vår vardag. En snabb ny grej kan till exempel vara att möblera om lägenheten. Vad händer när du byter plats på sängen och bordet? 

Vad för nytt kan du prova på imorgon? 

Med andra 

Vi vill och behöver andras sällskap. Sociala förhållanden och delaktighet är viktiga för vårt välbefinnande. Du kan fundera över vilka viktiga personer du har i ditt liv. Vilka kan du hålla bättre kontakt med? Vem kan du prata med när du har något på hjärtat? Ibland kan även överraskande platser erbjuda människor, som med tiden blir mycket viktiga. Delta i hobbyn och evenemang som intresserar dig. 

Hur tar du hand om dina relationer? 

Betydelsen av avslappning 

Dagar fulla av föreläsningar och kvällar med självständiga uppgifter? Studerandet kan kännas förevigt, eftersom det inte finns någon som tar tid. Kom ihåg att även slappna av. Ge dig själv möjligheten att koppla av en stund. Avslappning hjälper oss att återhämta oss, minskar stress och förbättrar vår studieförmåga. 

Vilket är ditt sätt att slappna av?