Hyppää sisältöön

Opiskelu

Opiskelu edellyttää opiskelukykyä  

Opiskelukyky on opiskelijan työkykyä. Opiskelukyky vaikuttaa siihen, miten opintosi sujuvat ja miten jaksat. Kun opiskelukyky on riittävä, opiskelu sujuu, opinnot etenevät ja jaksamista riittää.  

Aina opiskelukyky ei tunnu riittävältä. Voi tuntua, että ei pysty keskittymään opiskeluun, ei saa mitään aikaiseksi eikä ”päähän jää mitään”. Mikäli opiskelukyvyn ongelmat ovat ohimeneviä, ei niistä kannata suuremmin huolestua. Jos ongelmat kuitenkin ovat pysyviä tai useasti esiintyviä, kannattaa miettiä mitä asialle voisi tehdä.

Mistä opiskelukyvyn vaikeudet johtuvat?  

Opiskelukyvyn vaikeudet voivat johtua monista erilaisista ulkoisista tai sisäisistä tekijöistä. Jaksaminen ja opiskelukyky voi joutua koetukselle opiskeluun liittyvien tai elämän mukanaan tuomien vaikeuksien, muutosten tai kriisien vuoksi. Omaa opiskelukykyä voi kuitenkin vahvistaa.  

Opiskelukyky rakentuu monesta eri tekijästä. Opintojen sujuminen ei liity ainoastaan persoonallisiin ominaisuuksiin, vaan myös monet ulkoiset tekijät vaikuttavat siihen. Opiskelukykyyn vaikuttavat voimavarojen ja terveyden lisäksi opiskelutaidot, opetustoiminta ja opiskeluympäristö.   

Katso video opiskelukyvystä ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Video on tuotettu osana Kyky-projektia (2011-2014).  

Opiskelutaitoja voi kehittää

Opiskelutaidot ovat opiskelijan ammatillista osaamista. Opiskelutaidot eivät ole synnynnäisiä taitoja, vaan niitä oppii vähitellen opiskelun ja opetukseen osallistumisen kautta. Opiskelutaitoja ovat:  

Jokainen voi opetella ja oppia opiskelutaitoja. Keinoja on monia ja yksi niistä on opiskella yhdessä opiskelukavereiden kanssa. Toisilta opiskelijoilta voit oppia paljon käytännön opiskelutaitoja. 

Opiskelutaitoja voi opetella myös itsenäisesti esim. tutustumalla erilaisiin oppimistyyleihin ja –tapoihin. Näin löydät itsellesi parhaiten sopivat. Ajanhallinnan keinot ja apuvälineet ovat monesti avuksi. 

Jos omat keinot opiskelutaitojen kartuttamiseen eivät riitä, voit kääntyä oppilaitoksesi opintopsykologin tai opintoneuvojan puoleen. 

Opetustoiminta on opiskelukyvyn osatekijä  

Aina opintojen sujuminen ei ole itsestä kiinni. Pätevä opetus- ja ohjaustoiminta on keskeinen opiskelukykyä rakentava tekijä. Parhaimmillaan opetuksessa huomioidaan opiskelijoiden erilaiset pohjatiedot, kiinnostukset ja tarpeet sekä erilaiset oppimistyylit. Heikko opetuksen taso heikentää opintojen sujumista, vaikka opiskelija helposti näkee opiskelun vaikeudet omana vikanaan. Esimerkiksi kohtuuttomat kurssivaatimukset ja aikataulut kertovat huonosti suunnitellusta opetustoiminnasta.  

Myös opiskeluympäristö vaikuttaa opiskelukykyyn 

Tarpeeksi hyvä ja motivoiva opiskeluympäristö on edellytys opiskelukyvylle. Kun opiskeluympäristö on kunnossa ja vastaa omiin tarpeisiin, opiskelu sujuu paremmin. 

Fyysinen opiskeluympäristö tarkoittaa mm. sitä, millaisissa tiloissa ja oloissa opiskellaan, pidetään taukoja ja tehdään tehtäviä: millainen on tilojen saavutettavuus, ergonomia, ilmanlaatu, lämpötila ja melutaso. Tarpeeksi hyvä ja motivoiva fyysinen ympäristö tarkoittaa eri ihmisille eri asioita. Voit kokeilla omalla kohdallasi, mikä sopii sinulle parhaiten. Opiskeletko mieluiten ja tehokkaimmin esim.: 

  • Yksin, parin kanssa vai ryhmässä 
  • Kotona, kirjastossa, kahvilassa tai jossain muualla 
  • Hiljaisuudessa, hälyssä vai esim. musiikkia kuunnellen 

Opiskeluympäristöön kuuluvat myös psyykkinen ja sosiaalinen ympäristö. Opetushenkilöstön ja opiskelijoiden välinen vuorovaikutus sekä opiskeluilmapiiri vaikuttavat omalta osaltaan opinnoissa jaksamiseen ja opintojen edistymiseen. 

Tunnista voimavarasi 

Omat voimavarat koostuvat monesta eri tekijästä. Voimavaroilla tarkoitetaan elämäntilannetta, elämänhallinnan taitoja, ihmissuhteita, fyysistä ja psyykkistä terveyttä sekä persoonallisuuteen liittyviä tekijöitä. Persoonallisuuteen liittyviin tekijöihin kuuluvat identiteetti, näkemys itsestä ja omista kyvyistä, taidoista ja niiden riittävyydestä. 

Voit vahvistaa omia voimavarojasi monin tavoin. Esim. näkemys itsestä ja omista kyvyistä voi olla turhan negatiivinen, jolloin opiskelukyky kärsii. Ajatustottumuksia voi kuitenkin opetella tunnistamaan ja tarvittaessa muuttamaan paremmin jaksamista ja itsetuntoa tukevaksi.

Terveyteen liittyviä käyttäytymistottumuksia, kuten uni-, syömis ja liikuntatottumuksia sekä ajankäyttöä voit myös muuttaa paremmin opiskelukykyä ja jaksamistasi tukevaksi. Sosiaalisiin suhteisiin kannattaa satsata ja vuorovaikutustaitoja voi opetella. 

Muualla verkossa 

Ideoita ja materiaalia opiskelukyvyn ja opiskeluinnon tukemiseen – Kyky-projekti

Opintojen suunnittelu – Aalto-yliopisto

Opiskelijana kehittyminen – Aalto-yliopisto

Opiskelutaidot – Aalto-yliopisto

Oppimisen keskus – Kuntoutussäätiö

Anna palautetta

Herättikö lukemasi sinussa ajatuksia? Vastasiko sisältö odotuksiasi? Saitko tietoa ja tukea tilanteeseesi? Anna meille palautetta nimettömällä verkkokyselyllä. Arvostamme mielipidettäsi!