Hyppää sisältöön

Persoonallisuus

Persoonallisuus tarkoittaa ihmisen psykologisia ominaisuuksia, eli tapaamme ajatella, tuntea ja käyttäytyä. Se jaetaan sekä muille ihmisille näkyvään, ulkoiseen toimintaan, että ihmisen sisäiseen, yksityiseen kokemusmaailmaan.  

Persoonallisuuteen liittyy eletty, menneiden kokemusten maailma, mutta myös nykyiset kokemukset ja tulevaisuuden ennakointi. Ihmisen psykologinen hyvinvointi rakentuu minä-kokemukselle, jota kuvastaa pääosin ennakoitavuus ja johdonmukaisuus. Tähän liittyy vahvasti persoonallisuuden pysyvät ja säännönmukaiset ominaisuudet. Persoonallisuuteen kuuluu kuitenkin myös muuttuminen ja kehittyminen. Persoonallisuuden pysyvyyttä ilmentää esimerkiksi identiteetin käsite.  

Lähteitä ja lukemista:  
  • Metsäpelto & Feldt toim. (2009) Meitä on moneksi: persoonallisuuden psykologiset perusteet. PS-Kustannus. 

Anna palautetta

Herättikö lukemasi sinussa ajatuksia? Vastasiko sisältö odotuksiasi? Saitko tietoa ja tukea tilanteeseesi? Anna meille palautetta nimettömällä verkkokyselyllä. Arvostamme mielipidettäsi!