Hyppää sisältöön

Ujous

Ujous on synnynnäinen piirre

Ujous merkitsee monelle sosiaalisessa tilanteessa syntyvää kiusaantumista ja epämukavuutta. Myös nolostuminen ja häpeä ovat aikuisella usein ujouteen liittyviä tunteita. Ujous ilmenee arkuutena uusien ihmisten edessä tai yllättävissä sosiaalisissa tilanteissa. Kyse on nimenomaan ensireaktiosta uusien ihmisten seurassa.

Ujona pidetty ihminen saattaa olla tuttujen seurassa hyvinkin toisenlainen, vilkas ja puhelias. Ujous voi ilmetä myös vaikeutena ilmaista tunteita tutussakin ihmissuhteessa, kun taas asiallinen keskustelu voi sujua ujostelematta. Ujoutta ei voikaan mitata objektiivisesti, vaan se on aina ihmisen oma kokemus.

Mitä on ujouden taustalla?

Estyneisyydellä ja ujoudella on todettu olevan fysiologinen tausta. Joillakin vain yksinkertaisesti on synnynnäinen alttius ujouteen ja varautuneisuuteen. Ympäristö puolestaan määrää, mihin saakka tämä taipumus pääsee toteutumaan. Sopivasti ymmärtävä ja kannustava ilmapiiri antaa itseluottamusta toimia sosiaalisissa tilanteissa.

Joskus ujous voi olla myös sosiaalisten kokemusten tulos. Ujolla ihmisellä puuttuu usein kyky uskoa itseensä. Tämä on usein seurausta ikävistä kokemuksista, joita hänellä on ympäristöstään. Ujouden sijasta tätä tunnetta voidaan kutsua sosiaalisen itseluottamuksen puutteeksi ja se on kasvatuksen tulosta. Ongelmana on usein jatkuva itsetarkkailu ja luulo siitä, että on ainoa ujo porukassa. Tällöin mielessä pyörii koko ajan kysymys: ”Mitä muut minusta ajattelevat?” 

Ujouden monet puolet  

Monesti ujouteen liittyy paljon erilaisia oletuksia ja harhakäsityksiäkin. Ujous yhdistetään esimerkiksi haluttomuuteen olla muiden ihmisten kanssa, vaikka totuus voi olla aivan päinvastainen. Ujo ihminen voi olla sosiaalinen ja nauttia muiden seurasta  ja omata hyvät vuorovaikutustaidot, mutta ujostella uusia tilanteita.

Ujojen joukossa on kuitenkin myös niitä, jotka ovat vähemmän sosiaalisia ja viihtyvät hyvin yksinään. Myös ujous ja rohkeus saatetaan esittää toistensa vastakohtina, vaikka näin ei ole.  

Ujous voidaan rinnastaa myös huonoon itsetuntoon tai huonoon elämänhallintaan, mitä se ei myöskään tarkoita. Ujolla tai vähemmän ujolla ihmisellä voi kummallakin olla hyvä tai huono itsetunto. Ujous ei tarkoita rohkeuden puutetta, pelkuruutta ja jännittyneisyyttä.  

Ujoudesta on myös hyötyä ja etua. Ujoja ihmisiä pidetään muita empaattisempina, miellyttävämpinä ja luotettavampina. Ujouden on osoitettu usein olevan yhteydessä kykyyn havaita toisen tunteita ja emotionaaliseen herkkyyteen, mikä on tärkeä taito sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. 

Joskus ujous voi johtaa käytökseen, jonka muut tulkitsevat väärin. Ujo ihminen saattaa tahtomattaan vaikuttaa ylimieliseltä tai vihamieliseltä. Ihminen saattaa myös yrittää kätkeä ujoutensa sarkastiseen ja kriittiseen käytökseen, jolloin saattaa virheellisesti syntyä väärä kuva kylmästä ja tunteettomasta ihmisestä.  

Ujouden ei tarvitse rajoittaa elämää  

Vaikka uusien ihmisen tapaaminen jännittää, voit oppia toimimaan niin, ettei ujous vaikuta merkittävästi elämääsi. Kysymys ei ole siitä, että sinun pitäisi päästä eroon ujouden tunteesta, vaan sen aiheuttamasta käytöksestä.

On tärkeää, että voit ymmärtää omaa ujouttasi ja hyväksyä sen osaksi itseäsi. Ujona jännität todennäköisesti aina uusien ihmisten tapaamista. Usein ujot ihmiset tarvitsevat riittävästi aikaa ja mahdollisuuksia, ennen kuin kokevat olonsa luottavaiseksi uusissa sosiaalisissa tilanteissa. Siinä ei ole mitään väärää, että ensin hieman tarkkailee muiden toimintaa tilanteessa, ennen kuin itse tekee aloitteen.

Tärkeää on suhtautua itseen kärsivällisesti ja ymmärtäväisesti. Vuosien kuluessa voit kuitenkin oppia yhä paremmin tulemaan toimeen eri tilanteissa – vaikka ujostuttaisikin.

Tärkeää olisi pystyä katkaisemaan kierre, jossa alat välttää kaikkia uusia ja ahdistusta aiheuttavia tilanteita. Tämän tyyliseen ratkaisuun on helppo ajautua, sillä alkuun tuntuu vain helpommalta vältellä tilanteita, joissa epämiellyttäviä tunteita herää. Tämä ei kuitenkaan pidemmän päälle ole hyvä ratkaisu. Ujous saa liian suuren roolin omassa elämässä eikä eteen tule tilanteita, joissa oman ujouden kanssa voisi opetella tulemaan toimeen. Oma elämä rajoittuu liiaksi ja monet mukavatkin asiat jäävät kokematta. 

Kaikkia erilaisia ihmisiä tarvitaan vaikkapa opiskelu- ja työelämässä eikä yksi ominaisuus tee itsestä yhtään sen huonompaa kuin muistakaan. Tärkeää on löytää ne itselle sopivimmat keinot, joiden avulla voi pärjätä erilaisissa tilanteissa, vaikka ujostuttaisikin.

Ujous on myös positiivinen piirre

Muualla verkossa 

Ihmisen ujous on osa temperamenttia – Helsingin Sanomat 

Pitääkö ujoudesta parantua? – Yle, Elävä arkisto 

Ujous – Suomen Mielenterveysseura 

ANNA PALAUTETTA

Herättikö lukemasi sinussa ajatuksia? Vastasiko sisältö odotuksiasi? Saitko tietoa ja tukea tilanteeseesi? Anna meille palautetta nimettömällä verkkokyselyllä. Arvostamme mielipidettäsi!