Hyppää sisältöön

Identiteetti

6 keinoa tukea identiteetin muodostumista

Ajattele itseäsi supermarketissa vaikkapa karkkihyllyllä. Mietit siinä, mitä minun pitäisi valita. Vaihtoehtoja näyttäisi olevan loputtomasti.

Juuri tällaisessa valintatilanteessa olemme nuoruudessa ja nuorena aikuisena. Kiinnostavia herkkuja näyttäisi olevan hyvin paljon, mutta mistä tietää, että juuri tietty karkkivaihtoehto kannattaa, sen voi tai pystyy valitsemaan. Ehkä haluaisit käydä läpi kaikki vaihtoehdot tai suurimman osan tai jo pelkkä valintojen määrä on pyörryttävä. Osan valittavista karkeista tiedät jo entuudestaan, koska olet saanut lapsuuden perheessä kokemusta niistä tai ystäväsi tai perheesi suosittelevat niitä: valitse tämä.

Oma identiteetti voi rakentua tietoisesti

Valintoja tekemällä eli asettamalla itselle tavoitteita, rakennamme identiteettiä ja käsitystä siitä, kuka minä olen. Tulevaisuuden epävarmuus, muutos ja vapaus vaativat aktiivista valintojen tekoa ja panostusta, eli oman identiteetin tietoista rakentamista. Koulutus- ja työuran muodostamisessa vaatimus oman elämän hallintaan ja parhaan suunnan navigointiin on erityisen selvästi läsnä.

Oman identiteetin tietoinen rakentaminen tapahtuu

• asettamalla tulevaisuuteen suuntautuneita tavoitteita
• käymällä läpi eri identiteetti vaihtoehtoja
• sitoutumalla tiettyyn elämän polkuun

Joskus valintojen tekeminen ei onnistu, vaan elämme valintojen ja tulevaisuuden epävarmuuden kanssa. Tulevaisuuden suunnitelmat eivät anna sellaista itseluottamusta, jota oman elämän ohjaaminen vaatii. Elämä tuntuu loputtoman huolen sävyttämältä etsinnältä: mitä elämältä haluaisin? Seurauksena on helposti toivottomuuden ja kontrolloimattomuuden tunteet, jopa masentuneisuutta ja uupumusta.

Kuka sinä olet, mitä tavoittelet elämässäsi

Seuraavana on kuusi keinoa, joiden hyödyntämisestä voi olla apua oman identiteetin löytämisessä ja selventämisessä.

1. Etsi kunnolla

Etsi sekä laajasti, että syvästi arvojasi pohtien. Mieti vaihtoehtoja, hae tietoa. Kerää itsellesi elämän toiveiden lista. Pyri tekemään siitä mahdollisimman laaja. Mieti, missä kaikissa tilanteissa voisit nähdä itsesi. Pyri laajan etsinnän vaiheessa olemaan mahdollisimman avoin, haluat saada itsellesi paljon vaihtoehtoja.

Etsintää on tärkeää aktivoida erityisesti tilanteissa, joissa mahdollisuuksien määrä on joko hyvin runsas tai jos kaikki tuntuu lähtökohtaisesti mahdottomalta.

2. Valitse

Valitseminen on hyvin vaikeaa. Valintatilanteeseen voi jäädä hyvin helposti jumiin tai sitten saatat antaa muiden ihmisten tai olosuhteiden valita puolestasi. Niille, joiden tekisi mieli valita kaikki mahdolliset vaihtoehdot, voi auttaa tieto, että nykymaailmassa valitseminen on ennen kaikkea pois valitsemista ja joidenkin asioiden jättämistä myöhempään elämään. Tällöin voi pohtia, mitä voin jättää tekemättä, ja minkä voin tehdä vain juuri ja juuri rimaa hipoen, jotta voi antaa kaikkensa, sille tärkeimmälle tavoitteelle.

Valintatilanteessa voi olla avuksi myös ajatus, että tässä maailmassa ei voi valita asioita loppu elämäksi, pikemminkin kannattaa pyrkiä valitsemaan, mitä teen seuraavaksi.

3. Aseta hyvä tavoite

Valinnan tekemiseen liittyy oleellisesti myös tavoitteen asettaminen, mutta ne ovat kaksi eri asiaa.

Kiinnitä siis huomiota siihen, millaisen tavoitteen asetat itsellesi. Jo se, että asetat itsellesi konkreettisen tavoitteen selkiyttää identiteettiä ja antaa sinulle vastauksia kysymykseen, kuka olet. Hyvä tavoite on siis ennen kaikkea selkeä ja konkreettinen. Ajattele, että sen täytyy kohdistua sinun itsesi ulkopuolelle.

Tavoitteet, kuten ”haluan tulla paremmaksi ihmiseksi” tai ”tavoittelen onnellisuutta” eivät toimi identiteetin muodostamisen kannalta, sillä niistä on vaikea saada kiinni, mitä minun pitäisi tehdä seuraavaksi.

Kun sinulla on useita unelmia, on hyvä tietää, että aktiivinen itsetutkiskelu, eli niin sanottu syvä etsintä, on myös tärkeää psyykkistä työtä identiteetin selventämisessä. Pohti siis, sopiiko valitsemani suunta ja tavoite siihen, mitä pidän tärkeänä elämässä. Pohdi myös, sopiiko tavoittelemani asia siihen, mitä pysyn tekemään.

Matkalla kohti selkeämpää identiteettiä on oleellisen tärkeää, että uskoo pystyvänsä saavuttamaan tavoitteen. Tavoitteen saavuttamisen kannalta oleellista on myös, että se on realistinen. Unelmat on hyvä pitää korkealla, mutta tavoitteet kannattaa asettaa saavutettavalle tasolle. Hyvän tavoitteen täytyy myös tuntua tavoittelemisen arvoiselta ja tämä kytkee sen erityisellä tavalla omaan identiteettiin.

4. Näe vaivaa

Vaivan näkemistä ei voi olla korostamatta liikaa. Maailmassa, jossa elämme monet asiat tapahtuvat hyvin helposti ja vaivattomasti. Tämä saa meidät helposti ansaan, että kaikki voisi olla, tai kaiken pitäisi olla helppoa. Vaikeat valinnat, tavoitteen asettamiset ja niitä kohti pyrkiminen ei kuitenkaan ole vaivatonta.

Vaivan näkeminen on aikaa ja kovaa työtä, mutta myös yrittämistä, epäonnistumista, toistamista ja tylsyyden sietämistä, uudestaan ja uudestaan. Näemme ympärillämme jatkuvasti houkutuksia, jotka kutsuvat meitä luovuttamaan tavoitteemme kanssa ja valitsemaan näennäisesti helpomman reitin.

5. Pyydä apua

Edelliset neljä keinoa ovat yksilökeskeisiä. Yksilökeskeisyys on yksi syys siihen, miksi identiteetin muodostaminen on nykyään niin hankalaa. Kuvittelemme, että jokaisen täytyy yksin ratkaista kysymys, kuka minä olen? Jos huomaamme kuvittelevamme näin, on syytä pysähtyä, ja kurkottaa muita kohti. Pyydä siis apua ja auta apua pyytävää. Apua ja tukea tarvitaan erityisesti vaihtoehtojen punnitsemiseen, ei niinkään kaiken ratkaiseviin neuvoihin.

Avun pyytäminen on sitä tärkeämpää, mitä voimakkaammin tuntuu, että tulevaisuudella ei ole mitään annettavaa ja tulevaisuus ei vaikuta valoisalta. Apua tarvitaan myös, jos murehtii, mitä elämässä haluaa ja on jäänyt jumiin murehtimisessa. Tällaisessa tilanteessa puhuminen on erityisen tärkeää, koska oman toivottoman olon keskellä tuntuu, että kaikille muille nämä asiat ovat ihan selviä ja itse on yksin näiden ongelmien kanssa. Epätoivon hetkellä on siis ensi arvoisen tärkeää puhua omasta epätoivosta.

6. Pidä huolta ihmissuhteista ja mene mukaan porukkaan

Loppujen lopuksi oman identiteetin muodostaminen tehdään yhdessä muiden ihmisten kanssa. Sen lisäksi, että voit pohtia omaa identiteettiäsi ystävien, vanhempien ja tuttavien kanssa, voit myös itse tarjota toisille hyvän näkökulman ja tukea toisten omissa ”kuka minä olen” -pohdinnoissa. Yhteisöissä on sitä voimaa ja merkityksen kokemisen mahdollisuuksia, joista saa arvokasta kaikupohjaa ja yhteenkuuluvuuden tunnetta, joista heijastuu lopulta myös, millaista identiteettiä olet itse rakentamassa.

ANNA PALAUTETTA

Herättikö lukemasi sinussa ajatuksia? Vastasiko sisältö odotuksiasi? Saitko tietoa ja tukea tilanteeseesi? Anna meille palautetta nimettömällä verkkokyselyllä. Arvostamme mielipidettäsi!