Hoppa till innehåll

Identitet

Metoder som stödjer skapandet av identitet 

Föreställ dig själv vid godishyllan i ett supermarket. Du försöker fundera och bestämma vad du borde välja. Det verkar finnas oändligt med valmöjligheter. 

Det är precis i en sådan valsituation, vi befinner oss i som unga och unga vuxna. Intressanta godbitar finns det mycket av, men hur vet vi att just en specifik godissort borde- eller kan vi välja. Kanske vill vi kolla igenom varje valmöjlighet, eller i alla fall största delen. Eller kanske finns det alldeles för många val. Vi känner igen en del av godissorterna, eftersom de har vi fått erfarenheter av i vår barndomsfamilj. Andra känner vi till utifrån våra vänners och familjers rekommendationer. 

Identiteten kan utvecklas medvetet 

Genom att göra val, alltså sätta upp mål, bygger vi upp vår identitet och uppfattningen om oss själva. Oron för framtiden, förändting och frihet kräver att vi aktivt gör val, alltså medvetet utvecklar vår identitet. I utbildningen och i skapandet av vår yrkeskarriär, är förmågor till livshantering och navigering mycket viktiga. 

Vår identitet utvecklas genom att: 

  • Sätta upp framtidsmål
  • Gå igenom olika identitetmöjligheten
  • Förbinda sig till en livsstig 

Ibland klarar vi inte av att göra val, utan lever i osäkerhet. Våra framtidsplaner ger inte oss alltid det självförtroende, som vi skulle behöva för att styra vårt liv. Livet känns som en strävan med oändlig oro: vad skulle jag vilja ha från livet? Ofta leder detta till känslor av hopplöshet och brist på kontroll, till och med depression och utmattning. 

Vem är du, vad strävar du efter i ditt liv? 

Här är sex tips som kan vara till hjälp i sökandet och finnande av din identitet: 

1. Leta ordentligt 

Leta både brett och djupt och sök efter information och möjligheter. Gör en lista av alla dina livsönskningar och försök att göra den så bred du kan. Fundera över i vilka situationer du kan se dig själv i. I sökandet är det bra att vara så öppen som möjligt, eftersom du vill ha många valmöjligheter. Sökandet är bra att påbörja och aktivera specifikt i situationer med många valmöjligheter och stort utbud, eller i sådana situationer där allt känns hopplöst. 

2. Välj 

Att välja är mycket svårt. I valsituationer är det lätt att vi fastnar, eller att vi låter andra människor eller omständigheterna välja åt oss. Skulle du vilja välja allt som erbjuds? Att välja, handlar också om att välja bort och lämna något till ett senare skede. Då kan du fundera över, vad du kan låta bli att göra och vad du ka göra så att du precis nuddar målet. På så sätt kan du ge allt och fokusera på de viktigaste målen.  

En tanke som kan hjälpa i valsituationer kan vara, att i denna värld går det inte att välja något för resten av livet. Utan försök välja vad du vill göra härnäst. 

3. Sätt upp ett bra mål 

Att göra val, hänger ihop med målsättning, även om de är två olika saker. 

Så var uppmärksam på vilket typ av mål du sätter upp för dig själv. Det faktum att du sätter dig ett konkret mål, hjälper till att klargöra din identitet och ge dig svar på frågan om vem du är. Ett bra mål är framförallt tydligt och konkret.  

Mål som ”jag vill bli en bättre människa” eller ”jag strävar efter lycka” fungerar inte i skapandet av en identitet, eftersom det är svårt att veta vad som måste göras härnäst.   

När du har flera drömmar är det bra att veta att aktiv själviaktagelse, alltså ett djupt sökande är också mycket viktigt psykiskt arbete för att klargöra identiteten. Fundera alltså över om din valda riktning och ditt mål passar med det du tycker är viktigt i livet. Fundera även över om din dröm är något du kan göra. 

På vägen mot en tydligare identitet, är det viktigt att du tror att du kan uppnå ditt mål. För att kunna uppnå målet, bör det vara realistiskt. Det är bra att ha stora drömmar, men mål bör sättas på en uppnåelig nivå. Ett bra mål måste också kännas värt att sträva efter och detta kopplar det på ett speciellt sätt till din egen identitet. 

4. Ansträng dig 

Det går inte att överdriva betydelsen av att anstränga sig. I den värld vi lever i, sker många saker relativt lätt. Detta kan lura oss att tro, att allt kan, eller ska vara enkelt. Men svåra val, målsättning och att följa dem, är inte alltid lätt. 

Ansträngning handlar om tid och hårt arbete, men också försök, misslyckanden, återupprepningar och uttråkning, om och om igen. Alla frestelser runtom oss, försöker få oss att ge upp våra mål och välja en väg som verkar lättare. 

5. Be om hjälp 

De fyra föregående tipsen, är individcentrerade. Individualitet är en av anledningarna till att det idag är så svårt att skapa en identitet. Vi föreställer oss att alla måste på egen hand lösa frågan om ”vem är jag”. Är detta även din föreställning? Stanna upp och sträck dig utåt. Be om hjälp och hjälp den som det behöver. Hjälp och support behövs, särskilt för övervägning, inte så mycket för avgörande råd. 

Ju starkare det känns som att framtiden inte har något att erbjuda och allt verkar mörkt, desto viktigare är det att be om hjälp. Också när vi grubblar över vad vi vill och det känns som att vi fastnat, behöver vi hjälp. I dessa situationer när det enda vi känner är hopplöshet, är det viktigt att få prata. Det kan kännas som att alla andra har lyckats och vi är alldeles ensamma med våra problem. Alltså är det otroligt viktigt att prata om våra upplevelser av hopplöshet. 

6. Ta hand om dina relationer och gå med i kamratgrupper

Till slut är det ändå så, att identitetsskapandet gör vi tillsammans med andra människor. Utöver att fundera över identiteten med dina vänner, föräldrar eller bekanta, kan du erbjuda stöd och nya perspektiv till andra i sina identitetsrelaterade frågor. I gemenskapen finner vi kraft och betydelsefullhet. Det skapar känsla av tillhörighet som i slutändan också kommer att återspegla den typ av identitet du bygger själv.