Hoppa till innehåll

Personlighet

Med personlighet menar vi våra människors psykologiska egenskaper, alltså vårt sätt att tänka, känna och agera. Personligheten delas upp i yttre handlingar som är synliga för andra och till våra inre personliga erfarenheter. 

Vår personlighet består av våra tidigare och nuvarande upplevelser, men också av våra förväntningar på framtiden. Människans psykologiska välmående bygger på vår självupplevelse, vilket främst återspeglas i förutsägbarhet och konsistens. Detta är starkt förknippat med våra permanenta personlighetsdrag. Vår personlighet består också av förändringar och utveckling. Personligheten återspeglas till exempel i begreppet identitet.