Hoppa till innehåll

Känslor 

Känslor är viktiga meddelanden  

Känslor är en del av det dagliga livet och är med i allt vi gör. De meddelar om någon viktigt och det skulle vara bra att lära oss att lyssna till dessa. Känslor har ett ”minne” som ofta härrör från våra tidigare erfarenheter, men också från våra tankar och hur vi tolkar våra tankar. Ibland gör något oss arga, ibland känner vi oss vemodiga och ibland kan vi skratta tills vi kiknar.  

Alla känslor har sin plats. Också de känslor som ofta uppfattas som ”dåliga”. Känslorna avslöjar hur vi förhåller oss till omgivningen: till exempel vad som är önskat, läskigt, motsägesefullt eller inspirerande. Glöm alltså indelningen i bra och dåliga känslor och tänk i stället att alla känslor är viktiga. Utan dina känslor skulle du inte vara du.  

Känslor är snabbt föränderliga, medan humöret är ett mer långvarigt tillstånd

 Genom att acceptera alla känslor som en del av oss själva, kan vi acceptera oss själva sådana som vi är. Då förbättras också vår självkänsla och vi kan tycka om oss själva även då när inte allt går perfekt.  

Ditt eget sätt att känna är alldeles rätt 

 En känsla är en kortvarig, spontan och övergående reaktion. Känslor väcks av stimuli som kan härstamma från dig själv eller utifrån. Att känna karakteriseras av fysiska signaler, som 

 • snabbare puls 
 • svettningar 
 • högre blodtryck 
 • rodnad 
 • darrningar 
 • illamående 

Det finns inte bara ett rätt sätt att känna. Alla känner och uttrycker känslor på sitt eget sätt. Vi alla upplever och uttrycker våra känslor individuellt. Även temperamentet påverkar hur vi upplever och uttrycker våra känslor. Till exempel är en ny situation sådan som gör de flesta av oss lite nervösa. Då är det våra temperamentta skillnader som förklarar varför någon av oss upplever nervositeten som spänning och en annan som ångest. Temperament, personlighet och tidigare erfarenheter påverkar bland annat: 

 • hur olika känslor känns i kroppen 
 • hurdana känsloreaktioner olika saker och situationer väcker 
 • hur vi uttrycker känslor 

 Individuella skillnader i hur vi människor känner och uttrycker våra känslor gör oss alla unika. När vi ger våra individuella känslor utrymme, kan vi verkligen acceptera oss själva sådana som vi är. Vi kan lära oss att uttrycka och hantera våra känslor och framförallt förmågan att kunna reglera våra egna känslor är viktig.  

Svåra känslor är lika viktiga som trevliga känslor  

Vissa känslor är lätta att uppfatta som bra och positiva. De är lättare att hantera känslor som glädje, kärlek, iver och acceptans frigör energi och allt går som smort.  

Svåra känslor är de känslor som vi människor ofta förhåller oss negativt till. Känslor som hat, avsky, skam, rädsla, smärta och en känsla av misslyckande är ofta är svåra att acceptera. De är trots det lika viktiga som de känslor vi upplever som positiva. 

Svåra känslor får oss människor till exempel att 

 • förbereda oss inför utmanande situationer 
 • finna alternativa lösningar 
 • söka sätt att förändra situationen 
 • försöka mer 
 • skydda oss från faror

Kom ihåg att en känsla alltid har en orsak. Känslorna har något viktigt att säga, om det sedan gäller sådant som har blivit ouppmärksammat i livet eller en situation där vi som individer kan växa. 

Genom att lyssna på vad våra känslor säger, kan vi förstå oss själva bättre. Vår självkännedom ökar och vi lär oss att hantera olika situationer bättre. Det blir också lättare att integrera med andra. Vår självkänsla ökar när vi accepterar oss själva med alla våra olika sidor. 

Läs mer