Hoppa till innehåll

Skuld

Överdriven skuld begränsar livet 

Skuld är en normal känsla när vi vet om att vi gjort fel. Det är ändå viktigt att förstå när skulden är överdriven. Skuldkänslan vittnar om att vi handlat fel mot en annan människa eller mot oss själva. Det är sunt att känna skuld när vi upplever att vi har handlat på ett annat sätt än vad vi borde – och inte burit vårt ansvar.  

Det är ofta svårt att skilja mellan skuld- och skamkänslor, trots att grunderna för dem och deras effekter är olika. Det är viktigt att skilja på skuld och skam eftersom vi kan använda olika metoder för att bli kvitt med dem. Skamforskaren Ben Malinen definierar skuld och skam enligt följande: 

  • Vid skuld fästs uppmärksamhet vid det man gjort eller att man låtit bli att göra något. En människa som har skuldkänslor har negativa tankar om sig själv men koncentrerar sig ändå mera på själva handlingen. 
  • Vid skam fästs uppmärksamhet vid, i stället för handlingen, utvärdering av sig själv på en betydligt allmännare nivå, genom utvärdering av hela jaget. Skammen stämplar således människans hela jag som dåligt och misslyckat, även om det bara är frågan om en viss handling eller ett visst skeende.

Kan du skilja på sund och överdriven skuld?  

Känsla av skuld uppkommer när vi handlat mot sådant som är viktigt och värdefullt för oss själva, dvs: 

  • brutit mot normer, regler eller sätt att bete sig som vi tycker är viktiga 
  • handlat mot egna moraliska principer eller etiska värden

En viss mängd sund skuldkänsla är en bra sak. Utan den kan det vara svårt att känna igen och korrigera vårt eget beteende. Skuldkänslor hindrar också redan på förhand att vi handlar felaktigt. När vi upplever skuldkänslor, försöker vi undvika egoistiskt, likgiltigt och aggressivt beteende.  

I själva verket är det ändamålsenligt att ha skuldkänslor ifall de gör att vi inte skadar andra eller handlar mot samhälleliga eller egna värden.  

En del av oss upplever ingen skuld alls medan andra har för mycket skuldkänslor. 

Överdriven skuld: 

  • är ständigt närvarande 
  • är en ständig känsla av att man gjort eller låtit bli att göra något 
  • åstadkommer en känsla av otillräcklighet.

Överdriven skuld, liksom skam, begränsar livet och tar mycket energi. Den utlöses inte av att vi handlat fel utan av känsla av värdelöshet och otillräcklighet. Överdriven skuld kan också orsakas av att vi insjuknar, hamnar i en olycka eller blir offer för våld.  

När vi upplever överdriven skuld kan det bero på att vi: 

  • bär skuld för andras handlande, känslor eller t.o.m. okändas öden 
  • upplever oss på något sätt vara universellt skyldig till allt som andra mår dåligt av.

Överdriven skuld begränsar livet och kräver mycket energi

Man blir inte kvitt överdriven skuld genom att ursäkta 

Vid överdriven skuld kan ursäktande förstärka våra känslor av värdelöshet. För att bli av med överdriven skuldkänsla måste vi bearbeta våra egna känslor av värdelöshet, otillräcklighet och skam. Då hjälper det att vi identifierar och erkänner våra egna känslor, är empatiska och förlåtande mot oss själva.  

Det är viktigt att vi lär oss att avstå från strävan efter överdrivet ansvar och fullkomlighet. Det är också bra att stanna upp och fundera på om vi på riktigt är själva ansvarig för det som skett – beror faktiskt allt på mig själv?  

Om skuldkänslan är stark kan det vara svårt att bli av med den. Då kan vi få hjälp av närstående, kamratstödsgrupper och yrkesutbildade.  

Läs mer