Hoppa till innehåll

Emotionella färdigheter 

Känslomässiga färdigheter är känsloreglering  

Vi kan inte göra något åt våra känslor som väcks och därför är det viktigt att få uttrycka dem. Genom att berätta om våra känslor, berättar vi också om oss själva. Det är dock också bra att lära oss att reglera våra känslor. Goda emotionella färdigheter hjälper oss att identifiera, tolera, reglera, bearbeta och uttrycka våra egna känslor. Samtidigt hjälper de också till att ta hänsyn till andras känslor.  

Om vi inte kan reglera våra känslor, kan det resultera i okontrollerbara känslosammanbrott, försvinnande i tankar och känslor och onödigt långt ältande i svåra känslor.  

När vi möter våra känslor är det bra att komma ihåg att 

 • Känslor kan komma överraskande. Låt känslan komma och konstatera till exempel att ”Nu känns detta ångestfyllt”. Även om ångesten och illamåendet inte försvinner, underlättar det när du ger tillåtelse till dina känslor utan att skuldbelägga dig själv. 
 • Lyssna alltid på känslan – hur påverkar den ditt humör och dina tankar och hur känns det i kroppen. 
 • Känsloreglering kan ske t.ex. med hjälp av andning. Djup och koncentrerad andning lugnar vårt sinne. 
 • Det är inte alltid möjligt att hantera och bearbeta känslan i stunden. Känslan kan triggas igång av en ny situation, en händelse, någons ord och närvaro eller ljud. Om det är möjligt kan du granska känslan just då, annars återkomma till den senare. 
 • Det är aldrig för sent att bearbeta en tidigare obemött känsla 
 • Uppmärksamma de känslor du ofta fastnar i. Vad skulle hjälpa dig att släppa taget (t.ex. idrott eller något annat roligt att göra)? 
 • Lyssna och uppskatta sina känslor som t.ex. skyddar dig.

Att undvika eller avvisa våra känslor om på nytt får inte de att försvinna, utan samlar dessa under ytan.  

Klä din känsla i en konkret form  

 • Tala om dina känslor. Ju mer du gör detta, desto bättre blir du. Samtidigt är det också lättare att acceptera och förstå dina känslor.
 • Skapa en figur för din känsla. Eftersom känslor är osynliga men verkliga i vårt sinne, kan en fantasifigur göra den mer kontrollerbar. Vår fantasi har en fantastisk styrka.
   
 • Gör känsloövningar. Du kan öka förståelsen för dina känslor t.ex. genom ritande eller på något annat sätt visualisera din känsla. Du kan också ha en känslodagbok.
   
 • Det är otroligt bra att koppla samman en känsla med te.x. någon musik eller motionsform. Vem av oss har inte några speciella låtar vi lyssnar på när vi är ledsna/arga/glada o.s.v. Musik väcker känslor men hjälper samtidigt i dess bearbetning. Du kan få liknande nytta av känslohantering från motion.  
 • Fantasiövning: Föreställ dig en situation som du tror skulle väcka starka känslor hos dig. Lägg till dig själv i situationen och gå igenom olika metoder och välj den som känns bäst för dig.

Hur agera i starka känslostormar?  

 • Medvetet lugna ner: fokusera på din egen andning. Lugn in- och utandning är effektiva sätt att lugna ner de egna reaktionerna. 
 • Ta dig extra tid: Stanna upp och identifiera din känsla, men försök att ännu inte reagera. Om det är möjligt, förlytta dig till en annan plats, eller gör något annat som får dig att lugna ner dig. När dina känslor har lugnat och är i balans, vänta och fundera på situationen. Vad hände? Varför känner jag som jag känner? Vilka är mina valmöjligheter att agera? Vilket sätt är det bästa sättet? Hur kan jag uttrycka mig själv på bästa sätt? Försök att efter detta handla utifrån ditt valda sätt.

Läs mer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

´