Hyppää sisältöön

Tunteet

Tunteet kertovat tärkeitä viestejä 

Tunteet ovat osa jokapäiväistä elämäämme ja mukana kaikessa mitä teemme. Ne kertovat tärkeitä viestejä, joita on hyvä opetella kuuntelemaan. Tunteilla on usein ”muisti”, monesti ne kumpuavat aikaisemmista kokemuksistamme, mutta myös ajatuksistamme ja siitä miten tulkitsemme ajatuksemme. Milloin jokin asia kiukuttaa, milloin on kaihoisa olo, milloin tuntuu siltä, että voisi tikahtua omaan nauruunsa.  

Kaikilla tunteilla on paikkansa. Myös niillä, jotka monesti koemme ”huonoina”. Tunteet kertovat suhtautumisestamme ympäristöön: mikä on esim. toivottavaa, pelottavaa, vastenmielistä tai innostavaa. Unohda siis jaottelu hyviin ja huonoihin tunteisiin ja ota käyttöösi ajatus: kaikki tunteet ovat tärkeitä. Ilman tunteitasi et olisi sinä. 

Tunteet vaihtelevat nopeasti, kun taas mieliala on pitempikestoinen tila. 

Sallimalla kaikki tunteet osaksi itseäsi voit hyväksyä itsesi sellaisena kuin olet. Tällöin myös itsetuntosi parantuu ja voit pitää itsestäsi, vaikka kaikki ei aina sujuisikaan täydellisesti. 

Oma tapasi tuntea on juuri oikea 

Tunteessa on kyse lyhytkestoisesta, spontaanista ja ohimenevästä reaktiosta. Tunteen herättää jokin ärsyke, joka voi kummuta itsestäsi (esim. vanhat muistot ja kokemukset) tai ulkopuolelta. Tunteen kokemiseen liittyy fyysisiä merkkejä, esimerkiksi:

 • hikoilu 
 • sydämen lyöntitiheys kasvaa 
 • verenpaine nousee 
 • punastuminen 
 • vapina 
 • huonovointisuus 

Ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa kokea tunteita. Jokainen kokee ja ilmaisee niitä yksilöllisesti. Myös temperamentilla on vaikutusta siihen, miten koemme ja ilmaisemme tunteita. Vaikka esimerkiksi uudet tilanteet jännittävät kaikkia ihmisiä, selittävät temperamenttierot sitä, miksi toinen ihminen tulkitsee jännittyneisyyden innostuneisuudeksi ja toinen ahdistavaksi.  Temperamentti, persoonallisuus ja aiemmat kokemukset vaikuttavat esimerkiksi siihen: 

 • Miltä eri tunteet tuntuvat kehossamme.
 • Millaisia tunnereaktioita eri asiat ja tilanteet herättävät.
 • Miten ilmaisemme tunteita. 

Yksilölliset eromme tunteiden kokemisessa ja ilmaisussa tekevät meistä jokaisesta ainutlaatuisia. Kun annamme tilaa omille yksilöllisille tuntemuksillemme, voimme aidommin hyväksyä itsemme sellaisina kuin olemme. Tunteiden ilmaisua ja säätelyä voi opetella ja varsinkin kyky kanavoida vaikeita tunteita on tärkeä taito 

Vaikeat tunteet ovat yhtä tärkeitä kuin mukavatkin tunteet

Jotkut tunteet on helppo kokea hyvinä ja positiivisina. Niiden kohdalla toiminta on sujuvaa ja helppoa. Esimerkiksi ilo, rakkaus, innostus ja hyväksyntä vapauttavat energiaa ja toiminta sujuu kuin itsestään. 

Vaikeat tunteet ovat niitä, joihin monesti suhtaudumme kielteisesti. Esimerkiksi vihaa, inhoa, häpeää, pelkoa, tuskaa ja epäonnistumisen tunnetta on monesti vaikea hyväksyä. Ne ovat kuitenkin yhtä tärkeitä kuin myönteisiksi kokemamme tunteet.

Vaikeat tunteet saavat meidät esimerkiksi 

 • valmistautumaan haastaviin asioihin ja tilanteisiin 
 • löytämään vaihtoehtoisia ratkaisuja
 • etsimään keinoja muutokselle
 • yrittämään kovemmin
 • suojautumaan vaaroilta 

Muista, että tunteen heräämiseen on aina jokin syy. Tunteilla on tärkeitä viestejä kerrottavanaan: joskus ne kertovat asioista, jotka kaipaavat huomiotasi tai henkilökohtaisesta kasvunpaikasta.  

Kuulostelemalla tunteidesi viestejä ymmärrät paremmin itseäsi. Itsetuntemuksesi kasvaa ja opit toimimaan paremmin eri tilanteissa. Vuorovaikutus muiden kanssa helpottuu. Itsetuntosi kohoaa kun hyväksyt itsesi kaikkine puolinesi. 

Muualla verkossa 

Tunteet ja keho – Mielenterveystalo.fi 

Tunteesta tunteeseen – ihmismielen tarinat kuvin ja sanoin – tietoa tunteiden säätelystä. Opetushallitus 

Tunteet – MIELI Suomen Mielenterveys ry 

Tunnekartta apuna arjessa 

Anna palautetta

Herättikö lukemasi sinussa ajatuksia? Vastasiko se odotuksiasi? Saitko tietoa ja tukea tilanteeseesi? Anna meille palautetta nimettömällä verkkokyselyllä. Arvostamme mielipidettäsi!