Hoppa till innehåll

Självkännedom

Det går egentligen inte att överdriva hur viktigt en god självkännedom är för välmåendet. Det är lättare att vara nöjd och lycklig i livet när vi vet vilka vi är och vad vi vill. När vi förbättrar vår självkännedom, förbättras också vår självkänsla. 

Självkännedom är individuell förståelse om oss själva. Du kan öva din självkännedom med hjälp av frågor: 

  • Hurdan upplever jag att jag är? 
  • Vad tänker jag om mig själv? 
  • Vad är jag bra på och vad lyckas jag med? 
  • Hurdana situationer upplever jag att jag har misslyckats i och hur länge håller känslan i sig?
  • Hur förhåller jag mig till misslyckanden och motgångar? 

I vardagen agerar vi ofta som vi vant oss, eller förväntas att agera. Ibland kan vi också tro att vi vill något, som i verkligheten inte motsvarar våra behov. Kanske fortsätter vi att leva efter de värderingar som fanns i vår barndomsfamilj. Andras uppfattningar och bedömningar av oss, kan också forma vår uppfattning om oss själva. 

Ge tid för själviaktagelse 

 Genom själviaktagelse kan vi bli medvetna om våra egna beteenden, behov, känslor, tankar och vårt sätt att agera. Då kan vi komma närmare vårt verkliga inre. Det är grunden, som vi kan bygga upp en meningsfull vardag på. När vi känner och accepterar oss själva som vi är med alla fel och brister, har vi också skapat en god grund för vår självkänsla. 

Du kan fråga dig själv: 

  • Är detta verkligen en av mina egenskaper? Hur syns det hos mig eller i mina handlingar? 
  • Är jag verkligen sådan (som andra tycker jag är)? 
  • Kan jag acceptera att jag inte är perfekt? 

 En god självkännedom hjälper dig att övervinna dina rädslor, samt att förstå och acceptera olikheter hos dig själv och andra. 

Läs mer