Hoppa till innehåll

Behov 

Vår vardag är grunden för vårt välbefinnande. Beroende på hur balanserad vår vardag är, påverkar det vårt dagliga mående. Vardagen behöver inte endast fyllas av tråkiga uppgifter och sådant som tär på vår energi. Vardagslivet kan vara meningsfullt, när vi lever ett liv som ser ut som oss själva. Du kan göra din vardag mer behaglig genom små handlingar och förändringar. Börja med att fundera över vad du behöver för att må bra. När våra behov tillfredsställs, ökar vårt välmående. 

Bemötta behov stödjer vårt välmående 

 För att kunna må bra, skulle det vara bra att lära känna oss själva. Vad behöver jag för ett gott välmående? Vad fungerar bra i min vardag? Vad ger mig kraft? 

 När vi känner oss själva bättre, är det lättare att fokusera på rätta saker i vardagen. Samtidigt tar vi ansvar för vårt eget liv och välbefinnande. 

 När vi kan känna igen sådant som vi behöver från livet, är vi redan på god väg: 

 Du förstår dig själv och dina önskningar bättre. 

 • Du kan planera och utföra sådant som stödjer ditt välmående och din ork. 
 • Vardagen känns trevlig när du gör något ur din egen utgångspunkt. 
 • Du lär dig att hantera livet och dig själv mer positivt. 
 • Livet blir mer likt dig själv. 

Uppfyllda behov ger positiv energi. Våra obemötta behov är ofta sådana, som kan orsaka oro och ångest i vår vardag.

Vi behöver till exempel:  

 • närhet till andra 
 • känna oss själva accepterade och uppskattade 
 • uppmärksamhet 
 • tillit till andra 
 • stöd 
 • kärlek och värme 
 • höra till en gemenskap 
 • möjlighet till självförverkligande till exempel genom lek, arbete, studie eller någon annan aktivitet 
 • självständighet 
 • trygghet 
 • misstag 
 • allmäna saker som mat, vatten och skydd  

När vår vardag inte uppfyller dessa behov, blir vi missnöjda och vårt humör sjunker. Ju viktigare behov det är frågan om, desto större blir dess konsekvenser. Till exempel om andras bekräftelse är extra viktigt för oss, känns det mycket dåligt att bli avvisade. Men också vice versa, alltså ju mer uppskattning vi får av andra, desto bättre mår vi själva. 

Behov är annat än tillfälligt begär 

Det är bra att kunna skilja på behov och begär, som ger tillfällig kortvarig tillfredsställelse. Vi kan till exempel jätte gärna vilja ha ett nytt klädesplagg, ett spel eller en mobil, men dessa är inte behov. Bemötta behov ger långvarig tillfredsställelse. Till exempel när vi får en offentlig komplimang och ett tack, kan vi känna oss mycket glada länge. Då uppfylls vårt behov av att vara uppskattade och väl bemötta. 

Ifall det känns som att saker bara händer, utan att du själv kan påverka det och humöret är ofta lågt, är det hög tid att stanna upp. Fundera över vad du behöver ändra på i din vardag, så att dina behov blir sedda. 

När du kan identifiera dina behov, kan du göra förändringar i din vardag, som förbättrar ditt humör. Då känns livet betydelsefullt och trevligt. Samtidigt kan du påminna dig själv om att du är viktig och värd att satsa på.