Hoppa till innehåll

Värderingar

Värderingar – sådant som är viktigt för oss 

När vi funderar på sådant som är viktigt i vårt liv, handlar det om värderingar. Värderingar är sådant som vi anser vara rätt och de visar hur vi vill leva vårt liv. Våra värderingar påverkar våra val och därför är det viktigt att vara medveten om dessa. 

När vi lever vårt liv utifrån våra värderingar, känns även vår vardag mer betydelsefullt. Det är bra att emellanåt stanna upp och fundera över sådant som vi upplever är viktigt. 

Värderingar kan vara: 

  • Värdefulla mänskliga upplevelser, t.ex.: musik, naturen, vänskap och kärlek 
  • Uppskattning av saker, förmågor eller positioner
  • Ideal, t.ex.: ärlighet, jämlikhet och respekt för livet 
  • Klassiska värderingar, t.ex.: sanning, godhet, rättvisa 

Våra värderingar behöver inte vara något stort och speciellt. Det viktigaste är att de är betydelsefulla just för oss själva. Lika som utbildning, miljömedvetenhet, ärlighet eller tolerans, är även god mat, vänner och familj exempel på sådant vi värdesätter. Våra värderingar är personliga åsikter som vi inte kan konkurrera med varandra. 

Vissa värderingar är viktigare än andra och ibland kan de vara motstridiga. Det är inte värt att jämföra sina egna värderingar med andras, då en värdering inte kan vara mer rätt eller värdefull än en annan. 

Finns det viktiga saker i din vardag?  

Fundera över ifall ditt liv passar ihop med dina värderingar. Om en god hälsa är det viktigaste i livet, se till att verkligen prioritera det med dina dagliga val. Prioriterar du det tillräckligt, eller finns det något annat som tar din uppmärksamhet? 

Ofta gör vi något rent utav vana eller utifrån andras förväntningar. Till livet hör också en del tråkiga saker, uppgifter och ansvar, som inte alltid är så roligt. Att leva utifrån våra värderingar är inte alltid lätt. Till exempel kan vi hamna i situationer där vi upplever konflikt mellan det vi vill i stunden göra och det vi borde göra. 

När vi känner igen våra egna behov och värderingar, kan vi göra vardagliga förändringar som ökar vårt välbefinnande. Livet känns trevligt och betydelsefullt.  

Läs mer