Hoppa till innehåll

Tankar

Tankar är en inre dialog vi ständigt för med oss själva. Vi tänker upp till tiotusentals tankar om dagen! Ofta susar en tanke bara snabbt igenom huvudet och då fäster vi inte mycket uppmärksamhet vid den. 

Men ofta återupprepande tankar påverkar våra handlingar och beteenden i olika situationer. Om vi tänker negativa tankar om oss själva, som till exempel: ”Jag lyckas aldrig med någonting”, börjar vi också underskatta oss själva i vårt beteende. Vi är förberedda på att misslyckas, redan när när vi sätter igång. 

För att lägga märke till hur tankarna påverkar handlingarna, måste vi stanna upp och lyssna på oss själva. Det är bra att uppmärksamma hur vi tänker, eftersom det ger oss en möjlighet att arbeta med negativa tankemönster. Dessutom kan vi bättre identifiera när någonting är sant och när det är en egen tolkning. 

Hurdana tankar? 

Tankar kan handla om vad som helst. Du kan också påverka med dina tankar på olika sätt, till exempel genom att: 

 • motivera dig själv 
 • trycka ner dig själv 
 • konstatera saker 
 • planera i förväg 
 • sörja det som varit
 • drömma. 

 Positiva, konstruktiva och nyttiga tankar förbättrar humöret, uppmuntrar och motiverar. 

”Fastän det går dåligt just nu försöker jag åtminstone göra något åt det.” 

”Fastän jag nu gjorde bort mig kan jag lära mig någonting av det inför framtiden.” 

”Jobbig dag, men jag klarade det.” 

Den här typen av tankar hjälper oss att se fler möjligheter och får hinder att kännas mindre oöverkomliga. 

Negativa, destruktiva eller meningslösa tankar ökar ofta känslan av ledsamhet och dysterhet. De är också nedslående och får utmaningar att kännas svårare. 

”Jag vet ingenting fastän jag redan studerat länge.” 

”Allting blir bara värre.” 

”Jag får aldrig någonting gjort.” 

När du läste de olika exemplen på positiva och negativa tankar, märkte du en skillnad i hur de påverkade dig? När vi ger våra skadliga tankar för mycket utrymme och värde, börjar de påverka våra handlingar. Det fungerar också åt andra hållet. När vi ger uppmärksamhet åt våra positiva tankar ökar deras inverkan på oss. 

Styr skadliga tankemönster dina handlingar?

Ibland kan vi fastna i negativa tankemönster som upprepar sig, är nedslående och gör oss ledsna. Skadliga tankemönster kan utan att vi märker, styra hur vi iakttar omgivningen, agerar och tar beslut. 

Därför lönar det sig att försöka lära sig att identifiera tankemönster som: 

 • hindrar dig från att vara dig själv. 
 • hindrar dig från att utnyttja allt ditt kunnande och dina talanger. 
 • försämrar din självkänsla. 

Nedan finns några exempel på skadliga tankemönster: 

Negativ 

 • Negativa tankar om oss själva, händelser och andra människor i relation till oss själva. 
 • Kritisering, förringning, underskattning. 

 Generalisering 

 • Negativa generaliseringar. 
 • Användning av ord som: alltid, alla, hela tiden, aldrig, någonsin, varje gång, ingenting. 

Tankeläsning 

 • Vi tror att vi vet vad andra tycker om oss. 
 • Vi tror att andra vet vad vi själv önskar, vill eller förväntar oss. 

Självanklagelser 

 • Antagningar om att tråkiga och negativa saker kommer att hända och att de alltid är helt och hållet vårt fel.