Hoppa till innehåll

Lösningsorienterad metod

Lösningsorienterad metod i problemlösning handlar om att fokusera på det som faktiskt fungerar. Vi uppmärksammar varje litet framsteg som tar oss närmare vårt mål. Syftet med metoden är komma vidare och undvika skuldbeläggning. Den lösningsorienterade metodens tre principer är: 

 1. Laga endast det som är trasigt.
 2. Gör mer av det som fungerar.
 3. Gör mindre av det som inte fungerar. 

Genom att använda sig av lösning- och resursorientering, kommer du vidare i din situtation: 

 • Uppmärksamma det som fungerar. Det du uppmärksammar, förstärks. 
 • Du har de resurser som krävs för förändring eller problemlösning. Du gör ditt bästa genom att göra det du kan just nu. 
 • Du är experten över dig själv, ditt arbete och dina relationer. Du vet ditt bästa. 
 • Sätt själv upp mål utifrån din egen vilja och önskningar.  
 • Det finns flera metoder för problemlösning. Hitta lösningar som skiljer sig från ditt vanliga handlingssätt. 
 • Lekfullhet, humor, kreativitet och positivitet är ofta viktiga i sökandet av nya lösningsalternativ.  
 • Till och med de största problemen, kan ibland lösas med små förändringar. 
 • Det är nyttigare att visualisera hur lösningen ser ut, än att lägga energi på att grubbla över det förflutna. 
 • Utnyttja egna och andras erfarenheter i problemlösningen. 
 • Lös problemen tillsammans med någon annan. 
 • Kom ihåg att ge respons till alla som varit med i lösningen av problemet. Tacka dig själv och de andra deltagande.