Hoppa till innehåll

Studier

Studier kräver studieförmåga 

Studieförmågan är våra studenters arbetsförmåga, som påverkar hur väl vi orkar och hur våra studier går. När vår studieförmåga är tillräcklig, går studierna smidigt och enkelt och vi orkar bra.  

Ibland känns det som att vår studieförmåga inte är tillräcklig. Det kan kännas som att vi inte kan fokusera på våra studier, vi får inget gjort och ”inget fastnar i huvudet”. Om dessa problem är övrergående, behöver vi inte oroa oss mer för det. Men om problemen kvarstår eller ofta återkommande, är det bäst att fundera över vad vi kan göra åt saken.  

Vad beror svårigheterna med studieförmågan på?     

Svårigheter med studieförmågan kan bero på flera inre eller yttre faktorer. Vår ork och studieförmåga kan orsaka lidande på grund av studie- eller livsrelaterade svårigheter, förändringar eller kriser. Dock går vår stuieförmåga att stärka.   

Vår studieförmåga består av flera olika faktorer. Hur väl våra studier framskrider beror inte endast på våre personliga egenskaper, utan det påverkas även av flera yttre faktorer. Utöver våra resurser och hälsa, påverkar även våra studiefärdigheter, lärosättet och studiemiljön vår studieförmåga.  

Studiefärdigheterna går att utveckla 

Studiefärdigheter är våra studenters professionella kunnande. De är inte medfödda förmågor, utan något vi lär och utvecklar i våra studier. Studiefärdigheter är:  

Det finns flera olika sätt för oss alla att utveckla våra studiefärdigheter och ett av dem är att studera tillsammans med våra vänner. Då kan vi lära oss praktiska förmågor av varandra. 

Studiefärdigheterna går också att lära sig självständigt genom att bekanta oss med olika studiestilar och -vanor. På så sätt kan vi hitta ett sätt som passar oss själva. God tidshantering är ofta till hjälp. 

Om dina egna metoder inte räcker till och det känns svårt att hitta ett passande sätt, kan du vända dig till skolans studiepsykolog eller studievägledare.  

Undervisningsaktivitet är en del av studieförmågan

Det är inte alltid upp till oss själva att studera bra. Kompetent undervisning och handledning är en nyckelfaktor för att utveckla inlärningsförmågan. När det är som bäst, tar undervisningen hänsyn till våra elevers olika bakgrund, intressen och behov samt olika inlärningsstilar. En dålig undervisningsnivå försämrar studiernas framsteg, även om vi lätt ser svårigheterna med att studera som sitt vårt fel. Orimliga kurskrav och scheman visar exempel på dåligt planerade undervisningsaktiviteter. 

Även studiemiljön påverkar studieförmågan 

Tillräckligt god och motiverande studiemiljö är en förutsättning för vår studieförmåga. När vår studiemiljö är bra och besvarar våra behov, går studerandet bättre. 

En fysisk studiemiljö är utrymmet där vi studerar, tar rast och gör uppgifter. Hur ser utrymmets tillgänglighet, ergonomi, luftkvalitet, temperatur och ljudnivå ut? En tillräckligt god och motiverande fysisk studiemiljö betyder olika för olika personer. Du kan prova vad som funkar bäst för dig. Studerar du helst och effektivast t.ex.: 

  • ensam, i par eller i grupp? 
  • hemma, biblioteket, i ett café eller någon annanstans? 
  • i tystnad eller i ljud, t.ex. när du lyssnar på musik?

Inlärningsmiljön inkluderar också den psykiska och sociala miljön. Samspelet mellan lärarpersonalen och studenterna, liksom studieatmosfären, bidrar till att klara av studierna. 

Identifiera dina resurser 

Våra egna resurser består av flera faktorer. Med resurser menar man livssituation, förmågor till livshantering, relationer, fysisk och psykisk hälsa och faktorer i vår personlighet. Faktorer i personlighet är bl.a. identiteten, bilden av oss själva och våra förmågor, kunnande och dess tillräcklighet. 

Vi kan stärka våra resurser på flera olika sätt. Till exempel kan vår bild av oss själva och våra förmågor vara onödigt negativ, vilket påverkar våra studier negativt. Men vi kan lära oss att känna igen och vid behov förändra våra tankemönster till de bättre, så att vi stötta vår självkänsla och ork. 

Våra hälsovanor angående sömn, kost, motion och tidsanvändning kan också förbättras och stötta vår studieförmåga. Vi kan utveckla vår kommunikationsförmåga och det är värt att satsa på våra sociala relationer. 

Läs mer