Hoppa till innehåll

Arbetslivet efter studierna

Hittar jag en arbetsplats? 

Examen och förflyttningen till arbetslivet är en fas som kan väcka osäkerhet om vårt kunnande och om vi får en arbetsplats eller inte. Vid examen måste vi ändå klara av osäkerheten och lita på våra förmågor och tillräcklighet. Men det kan vara svårt när vi har en så liten arbetserfarenhet. 

Det är lätt att vi börjar jämföra oss själva med andra: andra verkar vara mer kunniga. Detta blir tydligt framförallt när vi hör våra studiekamraters nyheter om en arbetsplats. Det är ändå bra att komma ihåg att för en del av oss tar det längre tid att hitta en arbetsplats. Många av oss upplever en eller flera faser av arbetslöshet i början av karriären. 

Är jag redo för arbetslivet? 

Vi kan ha flera frågor i tanke: har jag studerat tillräckligt att jag är så kunnig som möjligt på arbetsmarknaden? Eller hittar jag något jobb som matchar min utbildning, även om jag inte har arbetserfarenhet? När vi tagit vår examen kan även tankar om sitt yrkesval väckas. Är detta rätt yrke för mig? 

Om du vid din examen funderar över vad du borde studera för att öka dina möjligheter till anställning, är det bra att komma ihåg att inte förens du börjar på en arbetsplats, kan du se vilket typ av kunnande som behövs. Hur som helst kommer vidareutbildningen vara en del av din karriär. Vi alla professionella behöver utveckla och stärka våra kunskaper.   

När vi funderar kring valet av yrke och riktning, kan det hjälpa att tala med någon som med samma utbildningsbakgrund som arbetar med något intressant. Ifall du inte har någon i din närmiljö och bland dina bekanta, kan du utnyttja LinkedIn, där du kan hitta kontaktuppgifter. 

Fram med det egna kunnandet 

Det är vanligt att vi vid vår examen inte ännu har någon arbetserfarenhet inom samma område. Det kan vara svårt att lyfta fram vårt egna kunnande. Ifall vi har lite arbetserfarenhet, kan vi lyfta fram vårt kunnande genom våra studier: 

  • Vilket typ av kunnandet studierna har gett? 
  • Vilka frågor och teman har studierna behandlat? 
  • Var och hur kan jag i framtiden använda det kunnande jag fått från studierna? 
  • Från vilka arbetsuppgifter har jag under mina praktiker fått erfarenheter av?

Det kan vara svårt att beskriva och hitta passande ord för vårt eget kunnande. Dessutom får vi en massa kunskap under studierna, som kan vara svåra att definiera specifikt i sökandet av arbete. Detta kan stödjas av följande övningar: 

Identifiera av färdigheter med hjälp av en livsstig 

Rita din egen livsstig, där du antecknar händelser och annat viktigt. Skriv sedan ner händelserelaterade färdigheter i ord. 

Hitta kunnande i olika livsområden 

Med hjälp av denna övning strukturerar du ditt kunnande som du fått från dina studier, hobbyen och annat göra, till exempel: 

”I mina studier har jag fördjupat mig i frågorna A och B. Mitt sidoämne/examensarbete/avhandling ökar mitt kunnande om ämne C. På jobbet/fritidsintressen/volontärarbete har jag lärt mig sakerna D, E och F. Som person är jag… I framtiden vill jag…” 

Omaan työnhakuun voi hakea uraohjausta tai työnhaun neuvontaa, jota löytyy kasvokkain tai verkossa. Uraohjausta voi löytyä myös omasta korkeakoulusta.   

Du kan ansöka om karriärvägledning eller rådgivning om för ansökan om arbete. Karriärvägledning finns både online och fysiskt, men också på ditt eget universitet. 

I denna text har man använt tips från Leena Itkonen, kunnande inom karriärvägledning hos HY. 

Läs mer