Hyppää sisältöön

Valmistuminen ja työelämä

Löydänkö työpaikan

Valmistuminen ja siirtyminen työelämään on vaihe, joka voi herättää epävarmuuden tunteita omasta osaamisesta sekä työnsaannista.  Valmistumisen hetkellä on kuitenkin siedettävä epävarmuutta. Omiin kykyihinsä ja riittävyyteen on pystyttävä luottamaan, mutta tämä voi olla vaikeaa, kun kokemusta työelämästä on vähän.  

Itseään alkaa helposti vertailemaan toisiin: toiset vaikuttavat osaavammilta ja kyvykkäämmiltä. Tämä voi korostua silloin, kun kuulee opiskelukavereiden uutisia työpaikan löytymisestä.  Kannattaa kuitenkin muistaa, että suurelle osalle työpaikan löytyminen kestää. Moni kokee yhden tai useamman työttömyysjakson alku-uralla.  

Olenko valmis työelämään  

Mielessä voi olla kysymyksiä: olenko tehnyt riittävästi opintoja, jotta olisin mahdollisimman osaava työmarkkinoilla. Tai löydänkö koulutustani vastaavan työn, vaikka minulla ei ole alan työkokemusta? Valmistumisen jälkeen voi myös herätä ajatuksia, onko tämä sittenkään minun alani.  

Jos valmistumisen hetkellä mietit, mitä vielä kannattaisi opiskella työllistymismahdollisuuksien lisäämiseksi, on hyvä muistaa, että vasta työelämään menemällä voi löytyä näkemystä siitä, millaista lisäosaamista tarvitaan. Joka tapauksessa lisäkouluttautuminen tulee olemaan osa työuraa: ammattitaitoaan täytyy päivittää sekä vahvistaa.  

Oman alan ja suunnan pohdinnoissa voi auttaa keskustelu ihmisen kanssa, joka tekee itseä kiinnostavia työtehtäviä samanlaisella koulutustaustalla. Jos tuttavapiiristä ei löydy tällaisia ihmisiä, kannattaa hyödyntää LinkedIniä, jonka kautta voi löytää yhteystietoja.  

Oma osaaminen esiin 

Tavallista on, että oman alan työkokemusta ei vielä valmistuessa ole. Omaa osaamistaan voi olla vaikea tuoda esiin. Jos työkokemusta on vähän, osaamista voi kuvata opintojen kautta:  

  • mitä osaamista opinnot ovat tuottaneet 
  • millaisten kysymysten ja teemojen äärellä opinnoissa on ollut
  • mihin opinnoissa saatua osaamista haluaisi jatkossa käyttää
  • millaisista työtehtävistä on kertynyt kokemusta työharjoitteluissa  

Omaa osaamisen kuvaamiseen voi olla vaikea löytää sopivia sanoja työhakemukseen. Lisäksi opinnoissa kertyy vuosien aikana monenlaista osaamista, jota voi olla vaikea hahmottaa yksittäisiksi sanoiksi työnhaun hetkellä. 

Vinkkejä oman osaamiseen kartoittamiseen

Urasuunnittelu ja työnhaun onnistuminen pohjautuu hyvään itsetuntemukseen. Oman osaamisen kartoittaminen on olennaista työnhakuprosessissa. Oma osaaminen täytyy tunnistaa ja pukea sanoiksi. Vinkkejä ja työkaluja oman osaamisen tunnistamiseen ja kartoittamiseen löydät uutisestamme: Oman osaamisen kartoittaminen

Taitoja voi hahmottaa myös elämänpolun avulla

  • Piirrä oma elämänpolkusi.
  • Kirjaa sinne tapahtumia ja asioita.
  • Kirjoita tämän jälkeen tapahtumiin liittyviä taitoja sanoina.  

Tämän harjoituksen avulla jäsennät osaamistasi, jota sinulla on kertynyt opinnoista, harrastuksista ja muista tekemisistä, esimerkiksi:  

”Olen opinnoissa perehtynyt kysymyksiin A ja B. Sivuaineeni/opinnäytetyöni lisäävät tietämystäni aiheesta C. Töissä/harrastuksissa/vapaaehtoistoiminnassa olen oppinut D, E, F -asioita. Ihmisenä olen… Tulevaisuudessa haluan… ”

Omaan työnhakuun voi hakea uraohjausta tai työnhaun neuvontaa, jota löytyy kasvokkain tai verkossa. Uraohjausta voi löytyä myös omasta korkeakoulusta.  Linkkejä eri urasuunnittelupalveluihin löydä verkkosivujemme Löydä apua -osiosta kohdasta Urasuunnittelu.

Anna palautetta

Herättikö lukemasi sinussa ajatuksia? Vastasiko se odotuksiasi? Saitko tietoa ja tukea tilanteeseesi? Anna meille palautetta nimettömällä verkkokyselyllä. Arvostamme mielipidettäsi!