Hoppa till innehåll

Utkomst

Studietiden är ett oändlingt vridande av varje penning – en inställning som många av oss har av orden student och pengar. Men det är inte frågan om enbart en föreställning: studenters utkomst är svag. En genomsnittlig månadsinkomst i Finland ligger under EU:s allmäna fattigdomsgräns, eftersom det efter våra bostadskostnader återstår i genomsnitt 15 euro per dag.  

Studenters egna upplevelser av sin ekonomiska situation 

Ekonomiska frågor och ekonomin oroar mer än hälften av högskolestudenterna. Konstant stress av försörjningen är stressande och tar energi från studierna. Brist på pengar minskar möjligheterna till självförverkligande och social interaktion när vi inte har råd med hobbyer eller ens en bussbiljett. 

Ekonomisk osäkerhet och otrygghet är inte en liten börda, utan påverkar våra studenters välbefinnande holistiskt. Otillräcklig försörjning orsakar stress. Det är kopplat till studieframgång, social funktion och fysisk hälsa. Dessutom utgör det en betydande riskfaktor för psykiska ohälsa. 

Alla behöver finansiella färdigheter 

Våra studenters ekonomi förblir i balans med flexibilitet, smarta shoppingval som passar vår egen budget och med kreativ problemlösningsförmåga. Dessa är ekonomiska färdigheter som dock skiljer sig mellan oss individer i dess kontroll. Dessutom kan det i en ny livssituation, som i början av studierna, komma överraskande. För oss unga vuxna som nyligen flyttat ut, är risken för problem med skuld, betydande. Den disponibla inkomsten är ofta liten och vi studenter kan inte alltid anpassa våra utgifter till en ny livssituation. 

Läs mer om utkomst