Hoppa till innehåll

Avhandling

Lärdomsprov tillhör nästintill alla utbildningar. Examensarbete, diplomarbete, slutarbete, lärdomsprov eller någon annan typ av avhandlig planeras vanligtvis till slutet av studierna, vilket är en övergångsfas från den välbekanta studentvärlden till arbetslivet. 

Nästan alla av oss avhandlingsarbetare kommer någon gång känna oss osäkra och oroliga för att skapa detta, ofta vår första vetenskapliga produkt. 

När vi fastnat med avhandlingen 

Avhandlingen involverar ofta frågor om examen och övergången till arbete, såväl som självständighet och vår egen identitet. Upplevelsen om oss själva och våra egna förmågor påverkar i hög grad upplevelsen av att göra arbetet. 

Stanna upp och fundera över vad det är egentligen som drar ut på arbetet. När du väl har identifierat ett hinder kan du också bli av med det. Orsaken till att vi fastar kan vara gamla inre föreställningar och intygelser om oss självaDe kanske inte är sanningsenliga, men kan ändå ha en stark inverkan på vårt arbete med avhandlingen. 

Du kan ha en känsla av att dina egna förmågor inte räcker till denna krävande uppgift. Det kanske också är så att du kräver för mycket av dig själv och då känns allt du skriver otillräckligt. Självkritik sensurerar våra idéer och tankar innan du ens hunnit bli medveten om dem. 

Vi kan lära oss att förändra våra tankar och minska på vår självkritik. Stanna upp och fundera vilken föreställning eller tankemönster som ligger bakom denna apatiserande självkritiken. När våra egna krav och självbestämmande är i balans, får kreativiteten utrymme och vårt arbete mot målen blir möjliga. 

Självständigt arbete – inte ensamt  

Att göra sin avhandling kräver självständigt tänkande. Det betyder ändå inte att vi måste göra allt ensamma, utan stöd från andra. Tvärtom brukar andras feedback hjälpa oss att se våra egna förmågor mer realistiskt. 

När vi är realistiska angående vår avhandling, kommer vi igång. Alla av oss som skriver möter på stunder när vi fastnar och problem vi inte direkt kommer på en  

Problem är en oundviklig del av kreativt arbete, men som vi kan komma förbi. Om tron gentemot dig själv och dina förmågor ändå börjar ta slut, ska du inte förbli ensam, utan söka om hjälp. Det är värt att tala med din handledare om de problem, oklarheter och utmaningar du har angående din avhandling.  

Stöd till avhandlingen från olika aktörer 

Be modigt om hjälp om skrivandet av avhandlingen känns svårt. 

Stöd får du t.ex. från guider, andra studenter, studiepsykologen och studenthälsovården. 

Gradutakii -bloggen har samlat ett stort antal artiklar om olika teman relaterade till gradun och avhandlingen. På Gradutakus sidor kan du dessutom diskutera om lärdomsprovet. 

Studiepsykologer guidar och ger dig råd om olika studierelaterade frågor. 

På mottagningen kan ni bearbeta motivationsproblem, tentaångest, tidsanvändningen och svårigheter i avhandlingen och i skrivprocessen. Även efter en studiepaus kan psykologisk studievägledning behövas. 

Studenter som stöd för varandra 

Du kan sätta ihop en grupp för kamratstöd, där du har möjlighet att diskutera frågor och känslor relaterade till din avhandling. Att dela erfarenheter med dem i samma situation skapar en känsla av att vi inte är ensamma. Det uppmuntrar och stöder avhandlingen ytterligare. Många högskolor anordnar också grupper och kurser för att hjälpa till med slutförandet av avhandlingen.  

Läs mer