Hyppää sisältöön

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö kuuluu lähes kaikkiin tutkintoihin. Gradun, diplomityön, lopputyön tai muun opinnäytteen tekeminen ajoittuu yleensä opiskelujen loppuun, joka on siirtymävaihe tutusta opiskelijamaailmasta työelämään. 

Lähes jokainen opinnäytetyöntekijä tuntee jossain vaiheessa epävarmuutta ja ahdistusta luodessaan tätä usein ensimmäistä tieteellistä tuotostaan. 

Kun opinnäytetyö jumittaa 

Opinnäytetyöhön liittyy usein kysymyksiä valmistumisesta ja työelämään siirtymisestä sekä itsenäistymisestä ja omasta identiteetistä. Käsitys itsestä ja omista kyvyistä vaikuttaa paljon kokemukseen työn tekemisestä.  

Jos opinnäytetyö ei etene, jumiutumisen taustalla saattavat olla kauan sitten sisäistyneet käsitykset ja uskomukset omasta itsestä. 

Pysähdy miettimään, mikä työn tekemistä oikeastaan viivyttää. Kun tunnistat esteen, voit myös päästä siitä eroon. Juuttumisen taustalla saattavat olla kauan sitten sisäistyneet käsitykset ja uskomukset omasta itsestä.  Ne eivät välttämättä ole totuudenmukaisia, mutta voivat silti vaikuttaa voimakkaasti opinnäytetyön tekoon. 

Sinulla voi olla tunne siitä, etteivät omat kyvyt riitä vaadittavaan suoritukseen. Saatat myös vaatia itseltäsi liian paljon, jolloin kaikki mitä kirjoitat, tuntuu riittämättömältä. Itsekritiikki sensuroi ja mitätöi omat ideat ja ajatukset, ennen kuin niitä on edes kunnolla tiedostanut.  

Ajatuksiaan voi opetella muuttamaan, ja itsekritiikkiä voi vähentää. Pysähdy miettimään, mikä uskomus tai ajattelumalli on tällaisen itseä latistavan kriittisyyden taustalla. Kun oma vaatimustaso ja omaehtoisuus asettuvat järkevään suhteeseen, luovuus saa tilaa ja työskentely kohti tavoitetta tulee mahdolliseksi. 

Itsenäistä puurtamista –  ei yksinäistä 

Opinnäytetyön tekeminen edellyttää kykyä itsenäiseen ajatteluun. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että työ pitäisi tehdä täysin yksin, muihin tukeutumatta. Päinvastoin, usein juuri palautteen saaminen auttaa hahmottamaan omia kykyjä realistisemmin. 

Kun opinnäytetyöhön vaadittavan työn näkee realistisesti, siihen pääsee käsiksi. Jokainen kirjoittaja kohtaa jumiutumisen hetkiä, ongelmia, joihin ei heti löydy ratkaisua. Tärkeintä on, että tällöinkin uskoo siihen, että ongelmista voi selvitä. 

Ongelmat ovat välttämätön osa luovaa työtä, ja niiden yli voi päästä. Jos usko omiin kykyihin alkaa kuitenkin loppua, ei kannata jäädä yksin vaan hakea tukea. Opinnäytetyön ohjaajalle kannattaa puhua rohkeasti ongelmista opinnäytetyön tekemisessä sekä kysyä epäselvistä kohdista.  

Tukea opinnäytetyön tekoon eri tahoilta

Kannattaa rohkeasti hakea apua, jos opinnäytetyön tekeminen on hankalaa.  

Tukea saat esimerkiksi oppaista, toisilta opiskelijoilta, opintopsykologeilta ja opiskelijaterveydenhuollon palveluista. 

Gradutakuu -blogiin on kertynyt suuri joukko kirjoituksia erilaisista graduntekoon liittyvistä teemoista. Gradutakuun sivuilla voit lisäksi keskustella opinnäytetyön tekemisestä. 

Opintopsykologit ohjaavat ja neuvovat opiskelijoita erilaisissa opiskeluun liittyvissä asioissa. 

Vastaanotolla voi käsitellä motivaatio-ongelmia, tenttiahdistusta, ajankäyttöä sekä vaikeuksia tutkielman teossa ja kirjoittamisprosessissa. Myös opiskelutauon jälkeen saattaa tarvita psykologista opinto-ohjausta. 

Opiskelijat toistensa tukena

Voit koota vertaistukeen perustuvan ryhmän, jossa on mahdollisuus keskustella opinnäytetyön tekoon liittyvistä asioista ja tunteista. Kokemusten jakaminen samassa tilanteessa olevien kanssa luo tunteen, ettei ole yksin. Se edelleen rohkaisee ja tukee opinnäytetyön teossa. Monet korkeakoulut järjestävät myös ryhmiä ja kursseja opinnäytetyön tekemisen avuksi. 

Muualla verkossa 

Gradutakuu

Kielijelppi – Helsingin yliopiston Kielikeskus

Anna palautetta

Herättikö lukemasi sinussa ajatuksia? Vastasiko se odotuksiasi? Saitko tietoa ja tukea tilanteeseesi? Anna meille palautetta nimettömällä verkkokyselyllä. Arvostamme mielipidettäsi!