Hyppää sisältöön

Mielenterveys

Mielenterveys on erottamaton osa terveyttä ja hyvinvoinnin kulmakivi. Hyvä mielenterveys on voimavara, joka auttaa meitä kokemaan elämän mielekkääksi ja nauttimaan elämästä. Se auttaa meitä solmimaan ja ylläpitämään ihmissuhteita, toimimaan tuottavina ja luovina yhteisön jäseninä sekä kokemaan itsemme hyväksytyksi yhteisöissä. 

Mielenterveys on myös voimavara. 

Hyvä mielenterveys on psykologista joustavuutta, joka auttaa hyväksymään omassa elämässä tapahtuvia muutoksia ja sietämään menetyksiä. Sen avulla voidaan havaita, ymmärtää ja tulkita ympäristöä sekä sopeutua tai muuttaa sitä tarpeen tullen. Se on myös itsetuntoa: myönteistä käsitystä omasta itsestä ja kehittymismahdollisuuksistaan. 

Mielenterveys koostuu monesta eri tekijästä 

Mielenterveys muovautuu persoonallisen kasvun ja kehityksen myötä koko elämän ajan. Siihen vaikuttavat monet eri tekijät: yksilölliset ominaisuudet ja kokemukset, sosiaalinen vuorovaikutus sekä yhteiskunnalliset rakenteet, resurssit ja kulttuuriset arvot.  

Myös yhteisöjen arvoilla ja yksilöiden asenteilla on merkittävä vaikutus mielenterveyteen: sillä miten suhtaudutaan mielenterveyden häiriöihin, leimataanko mielenterveysongelmia kokevat, miten ihmisten keskinäinen arvostus, oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus toteutuvat. 

Mielemme hyvinvointi vaihtelee päivittäin. Opiskelun ja arjen kiireissä stressiä saattaa kertyä liialti. Tällöin on tärkeää pysähtyä miettimään ja hyödyntämään niitä arjen pieniä hetkiä, jotka auttavat rentoutumaan. Videosta löydät vinkkejä arjen pienistä hetkistä, joilla ylläpidät mielesi hyvinvointia. 

Omaa mielenterveyttä voi vahvistaa 

Käsitys mielenterveydestä voimavarana ja elämäntaitona tarkoittaa myös sitä, että mielenterveyttä voi vahvistaa, tukea ja siihen liittyviä taitoja oppia ja harjoitella. Keskeisiä mielenterveystaitoja ovat mm. tunnetaidot, vuorovaikutustaidot sekä ongelmanratkaisutaidot.

Taitoihin kuuluvat myös myönteisyys, halu oppia uutta, halu osallistua oman yhteisönsä toimintaan ja sopiva jämäkkyys sekä kyky pitää puolensa. 

Mielenterveys rakentuu arjessa ja arkisilla valinnoillamme voimme vaikuttaa omaan hyvinvointiimme. Arjen rutiinit ja rytmi, säännöllinen syöminen ja terveellinen ravitsemus, itselle sopiva tapa liikkua ja harrastaa liikuntaa sekä riittävä lepo ja nukkuminen ovat mielen hyvinvoinninkin perusainekset. Ihmissuhteet ja mukavat hetket lisäävät hyvää oloa.  

Omia mielenterveys- ja elämäntaitoja voit vahvistaa ja harjoitella Opi elämäntaitoa -aineistoa hyödyntämällä. 

Muualla verkossa

Mitä mielenterveys on? –  MIELI Suomen Mielenterveys ry

Mielenterveystalo – tietoa, palveluohjausta, oma-hoito-ohjelmia ja oppaita verkossa

Anna palautetta

Herättikö lukemasi sinussa ajatuksia? Vastasiko sisältö odotuksiasi? Saitko tietoa ja tukea tilanteeseesi? Anna meille palautetta nimettömällä verkkokyselyllä. Arvostamme mielipidettäsi!