Hyppää sisältöön

Jämäkkyys

Jämäkkyys tukee jaksamista ja hyvää oloa

Jämäkkyys on käyttäytymistä, jonka avulla voit puolustaa omia oikeuksiasi  ja rajojasi ilman, että loukkaat toisen oikeuksia. Jämäkkyyden perustana on ajatus, että jokaisen oikeudet ja tarpeet ovat yhtä arvokkaita.

Jämäkkä käyttäytyminen auttaa toimimaan vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Omien rajojen tunnistaminen, omien rajojen puolustaminen ja oman itsen arvostaminen ovat osa hyvää itsetuntoa. 

Jämäkkyys tarkoittaa 

 • suoruutta viestiä avoimesti itseensä liittyvistä asioista  
 • vastuunottoa omasta elämästä 
 • rohkeutta seistä omien sanojensa takana
 • uskallusta puolustaa itseään

Jämäkkyyttä on hyvä harjoitella 

Joskus voi tuntua ylitsepääsemättömän vaikealta ilmaista tunteita, sanoa ”EI” tai pyytää esimerkiksi palvelusta. Moni on oppinut jo lapsena miellyttämään liikaa muita ihmisiä ja olemaan välittämättä omista tarpeistaan. Jämäkkä käyttäytyminen perustuu siihen, että kuuntelee omia tarpeitaan. Jämäkästi käyttäytyvä 

 • ei suostu asioihin ja tekemisiin vain siitä syystä, että toinen haluaa 
 • ei perusta omia ratkaisuja siihen, miten toinen niihin suhtautuu. 

Jämäkkä käyttäytyminen voi aiheuttaa muissa ihmisissä vastustusta ja ärtymystä. Kun ympäristö on tottunut siihen, että joustaa ja uhrautuu, käytöksen muuttaminen järkyttää totuttua. Muut voivat myös tuntea, että jämäkästi kieltäytyvä loukkaa heidän tunteitaan. 

Jämäkkyys ei tarkoita muiden loukkaamista tahallisesti

Jämäkkyyden tarkoitus ei ole loukata tai tuottaa muille pahaa mieltä. Päinvastoin, se on suoraa, selkeää ja samalla kunnioittavaa ilmaisua. Jämäkästi käyttäytyvä ei arvostele muita, mutta arvostaa itseään. Vaikka käyttäytyy jämäkästi, voi olla ystävällinen. Jämäkästi käyttäytyvä ei arvostele muita, mutta arvostaa itseään. 

Jokaisella ihmisellä on oikeus rajata, missä on mukana ja mihin suostuu ihmissuhteissa ja vuorovaikutuksessa. Liika joustavuus ja sopeutuvuus voivat johtaa epätasa-arvoisiin ihmissuhteisiin ja hyväksikäyttöön.

Pitkän päälle liika joustavuus uuvuttaa. Kun arvostat jämäkästi omia tarpeitasi, myös muiden on helpompi kunnioittaa sinua. 

Jämäkkyys ei kuitenkaan tarkoita itsekästä, muista piittaamatonta käyttäytymistä. Jämäkkä ihminen auttaa toista ihmistä hädässä. 

Jämäkkyyden puute on usein yhteydessä myös 

 • passiivisuuteen 
 • masennukseen 
 • ahdistukseen 
 • sisäiseen pahaan oloon. 

Jämäkkyyttä voi ja kannattaa harjoitella – erityisesti silloin, kun se tuntuu vieraalta, vaikealta tai kiusalliselta. Jotta voi olla jämäkkä, täytyy ensin tutustua itseensä: kuka ja millainen olen, mitä haluan ja tarvitsen, mihin en suostu. 

Oikeus jämäkkyyteen

Seuraava luettelo auttaa tunnistamaan, millaisia oikeuksia jokaisella on. 

 Minulla on oikeus 

 • pyytää haluamaani joltakulta toiselta, kunhan ymmärrän, että hänellä on oikeus kieltäytyä
 • vastata kieltävästi pyyntöihin tai vaatimuksiin, joita en voi täyttää 
 • kieltäytyä silloinkin, kun pyytäjä haluaisi minun suostuvan, on minuun nähden auktoriteettiasemassa tai kärsii tunne-elämän häiriöistä 
 • sanoa ei kaikelle, mihin en koe olevani valmis, mikä tuntuu vaaralliselta tai mikä loukkaa arvojani
 • käyttää omaa arvostelukykyäni päättääkseni, onko jonkun toisen ihmisen pyyntö kohtuullinen 
 • muuttaa mieltäni, tehdä virheitä, epäonnistua ja olla epätäydellinen 
 • ilmaista kaikkia tunteitani – sekä myönteisiä että kielteisiä 
 • olla oma itseni ja päättää omista asioistani sekä tehdä päätöksiä tunteitteni pohjalta 
 • suuttua rakastamalleni ihmiselle ja olla vastuussa suuttumukseni ilmaisuista 
 • pelätä ja sanoa, että minua pelottaa 
 • sanoa ”en tiedä”, ”en ymmärrä” tai ”en välitä” jos koen, että joku asia ei koske minua
 • puolustaa ja selittää käyttäytymistäni sekä arvioida, milloin en selitä käyttäytymistäni 
 • kaivata omaa tilaa ja aikaa, muuttua ja kasvaa
 • olla leikillinen ja kevytmielinen 
 • olla onnellinen, terve ja voida hyvin tuntematta syyllisyyttä 
 • olla tuntematta syyllisyyttä asioista, joihin en ole syyllinen 
 • valita ystäväni ja olla ympäristössä, jossa minua kohdellaan hyvin
 • siihen, että muut kunnioittavat tarpeitani ja toiveitani 
 • arvioida itse käytöstäni, ajatuksiani ja tunteitani sekä ottaa itselleni täysi vastuu niistä ja niiden seurauksista 
 • päättää itse, missä määrin minun on löydettävä ratkaisuja toisten ihmisten ongelmiin
 • olla epäjohdonmukainen ratkaisuissani 
 • puolustaa itseäni silloinkin, kun se loukkaa jotakuta toista, jos vaikuttimenani on puolustus eikä hyökkäys
 • kertoa jollekulle toiselle omista tarpeistani – silloinkin kun toinen ajattelee, että tarpeeni ovat aiheettomia tai epäjohdonmukaisia, hän ei halua kuulla tarpeistani, loukkaantuu tai kiihtyy minua kuunnellessaan tai itse ajattelen, että minulla ei pitäisi olla sellaisia tarpeita. 

Jämäkkyys lisää hyvinvointiasi ja antaa myös muille selkeän viestin. 

 

Muualla verkossa 

Sanaton jämäkkyys – Mielenterveystalo.fi, Youtube-video (2,5 min) 

Vuorovaikutustaitoja voi oppia – MIELI Suomen Mielenterveys ry

Anna palautetta

Herättikö lukemasi sinussa ajatuksia? Vastasiko se odotuksiasi? Saitko tietoa ja tukea tilanteeseesi? Anna meille palautetta nimettömällä verkkokyselyllä. Arvostamme mielipidettäsi!