Hoppa till innehåll

Psykisk hälsa 

Psykisk hälsa är en signifikant del av vår hälsa och välbefinnande. God psykisk hälsa är en resurs, som hjälper oss att uppleva livet som betydelsefullt. Den hjälper oss också att knyta och upprätthålla relationer, vara produktiva och kreativa samhällsmedlemmar och uppleva oss själva som en del av en gemenskap. 

God psykisk hälsa är psykologisk flexibilitet, som hjälper oss att acceptera och hantera förändringar och förluster i livet. Tack vare det, kan vi uppfatta, förstå och tolka miljön, som vi vid behov, kan anpassa eller förändra. Psykologisk flexibilitet är också självkänsla: en positiv uppfattning om oss själva och vår utvecklingspotential. 

Psykisk hälsa består av flera faktorer 

Psykisk hälsa formas av vår personliga tillväxt och utveckling under hela livet. Den påverkas av flera faktorer som individuella egenskaper och upplevelser, sociala interaktioner och sociala strukturer, resurser och kulturella värderingar. 

Både gemenskapens- och våra egna värderingar och attityder, har en stor inverkan på vår psykiska hälsa. Framförallt i frågor om hur psykiska sjukdomar behandlas, huruvida människor med psykiska problem stigmatiseras, hur människors lika värde, rättvisa och jämlikhet uppnås. 

Vårt mentala välbefinnande varierar från dag till dag. I den hektiska vardagen, samlar vi lätt på oss för mycket stress. Då är det viktigt att stanna upp och tänka efter. Sedan utnyttja de små ögonblicken som hjälper oss att slappna av. I videon nedan hittar du tips för hur du kan ta tillvara på de små ögonblicken i vardagen. Tyvärr finns videon endast på finska. 

Video 

Vi kan stärka vår psykiska hälsa  

Begreppet psykisk hälsa som en resurs och livskonst, innebär att psykisk hälsa kan stärkas och stödjas och dess relaterade färdigheter kan utvecklas. Centrala psykiska färdigheter är känslofärdigheterinteraktionsförmåga och problemlösning 

Till dessa förmågor tillhör även positivitet, viljan att lära oss, viljan att delta i vår egen gemenskap och förmågan att stå upp för oss själv och det vi tror på. 

Vår psykiska hälsa utvecklas i vår vardag och med dagliga beslut, kan vi påverka vårt eget välbefinnande. Rutiner, dagsrytm, regelbundet ätande och hälsosam kost, motion och tillräcklig vila och sömn, är grundläggande faktorer i vårt välbefinnande. Även goda relationer och roliga stunder bidrar till välbefinnandet. 

Vi kan stärka våra psyksiska färdigheter och levnadskonst genom att använda oss av tips och verktyg till bättre psykisk hälsa. (länk) 

Mer på webben