Hoppa till innehåll

Depression

Nedstämdhet är emellanåt en naturlig del av livet. Ibland måste vi oundvikligen bemöta sorg, förlust och förändring. I dessa fall är ett deprimerat humör ett normalt sätt att reagera på otäcka saker.  En långvarig kvarstående depression kan utvecklas till en sjukdom. Depression är den vanligaste psykiska sjukdomen hos studenter. Genom att lära sig identifiera symptom på depression, kan vi hitta hjälpande verktyg.  

Mer än en orsak till depression  

Depression beror sällan på en enskild faktor, utan av flera olika saker. Kom ihåg att den inte är ditt eget fel: ingen väljer eller orsakar medvetet depression åt sig själv. 

Depression är oftast förknippat med upplevelser eller någon livssituation, som kräver mentala resurser. Särskilt svåra upplevelser kan vara ett avslutat förhållande eller en nära väns allvarliga sjukdom eller död. 

Bråk hemma, antingen med föräldrar eller mellan föräldrar och familjevåld orsakar också dåligt mående. Stressiga familjesituationer generellt och brist på stöd, kan leda till depression. 

Lika som stress, sömnbrist och orimliga förväntningar och krav, kan även mobbning, brist på vänrelationer, ensamhet och utanförskap leda till depression. Även ekonomiska svårigheter och oro för framtiden skapar ångest och hög alkoholkonsumtion och depression hänger också ofta ihop. 

Ihållande och långvariga faktorer påverkar känsligheten för depression. En del av oss har en mer ärftlig benägenhet för depression och andra har personlighetsdrag som är mer mottagliga för depression. 

Symptom på depression 

Det är viktigt att du känner till symptom på depression och att du vid behov, söker hjälp i tid. Symptom kan bl.a. vara: 

 • ständig dysterhet, ledsamhet och tomhet 
 • känslor av skuld, hjälplöshet och värdelöshet 
 • brist på initiativ 
 • koncentrationssvårigheter, t.ex. i studier 
 • brist på intresse för sådant som tidigare gett nöje  
 • sömnproblem och trötthet 
 • irritation, rastlöshet och ångest 
 • försvagad självkänsla och självförtroende 
 • minskat sexuellt intresse 
 • förändringar i aptit och vikt
 • självskade- och självmordstankar

Depression bör behandlas så tidigt som möjligt 

Du ska aldrig behöva vara ensam med din depression, utan du borde söka hjälp och stöd. Vid lindrigare symptom, kan du själv påverka din situation genom följande: 

 • Begrava inte dig själv i dina problem, utan prata om dem med nära och kära.  
 • Håll kontakten med vänner, även om det känns svårt och du vill bara krypa in i dig själv. 
 • Skriv hur du mår. Att skriva hjälper dig att tänka på vad din situation egentligen handlar om. 
 • Gå ut och rör på dig. Motion har en positiv effekt på humöret. 
 • Håll fast vid dina hobbyer även om det är svårt. Att sluta en aktivitet kan öka depressionen. 
 • Fundera om det finns sådana stressfaktorer i ditt liv, som du kan minska på. 
 • Ta ledigt. 
 • Ljusterapi kan hjälpa vid mörker och årstidsbunden depression.

Depression bör behandlas så tidigt som möjligt, för att möjliggöra en så snabb och enkel återhämtning som möjligt. Du kan söka hjälp från t.ex. studenthälsovården eller kommunens hälsocenter. 

Vid depression vill vi ofta vara ensamma och det kan kännas svårt att ta sig någonstans. Men även då, är det viktigt att inte krypa ner i vår ensamhet. Kom ihåg att depression är aldrig ditt fel och du är i behov av andras stöd och hjälp.  

Mer på webben