Hoppa till innehåll

Lycka

Lycka är ett inre psykologiskt tillstånd som känns bra. Det är känslor som ger styrka och främjar välbefinnandet. Glädje, skratt och ett positivt humör frigör energi, möjliggör nya saker och främjar problemlösning och lärande. 

Eftersom det är ett psykologiskt tillstånd, är vi alla bäst på att själva avgöra hur lyckliga vi är. Vår upplevda lycka beror på många saker: känner vi oss friska och bra och får vi tillräckligt stöd från människor vi litar på och kan prata med. 

Lycka föds av att leva 

Materiell lycka och sådan lycka som baserar sig på njutning, är ofta kortvarig lycka. Ständig strävan efter lycka, gör oss inte lyckligare. Långvarig lycka som stärker välbefinnandet, föds som en biprodukt av att leva. 

Du känner lycka genom att: 

  • fokusera på goda familje- och vänrelationer 
  • uppmärksamma och hjälpa andra 
  • göra sådant som är intressant och viktigt för dig själv 

 Övning: Kartlägg din lyckokälla 

  • Under en veckas tid, skriv ner allt sådant som gör dig lycklig. 
  • Skriv om dina upplevelser, känslor och händelser. Kom ihåg vardagliga möten med andra. 
  • Efter en vecka, utvärdera faktorer som bidrar mest till din lycka. 
  • Plocka fram ett par saker som stärker ditt välbefinnande mest.
  • Fundera på om du kunde göra dessa saker oftare.