Luonnos valtakunnalliseksi nuorisotyön ja -politiikan (VANUPO) 2024–2027 ohjelmaksi on ollut lausuntokierroksella. Kyseessä on poikkihallinnollinen ohjelma, jonka tavoitteena on edistää nuorten kasvu- ja elinoloja.

Ohjelman on tarkoitus toteuttaa hallitusohjelman kirjausta:
”Hallitus laatii laaja-alaisen toimenpideohjelman nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi, hyvinvointivajeen ja mielenterveyden ongelmien paikkaamiseksi. Vahvistetaan moniammatillista työtä nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi.”

Nyyti ry:n näkemyksen mukaan luonnos on puutteellinen erityisesti korkeakouluopiskelijoiden ja mielenterveyden edistämisen toimenpiteiden osalta. Ohjelmassa ei huomioida korkeakouluopiskelua elämänvaiheena mitenkään. Ohjelmasta puuttuu kokonaan opiskelijoiden hyvinvoinnin ja mielenterveyden kannalta tärkeitä tekijöitä, kuten toimeentulo ja sosiaaliturva, asuminen, asunnottomuus, työelämä ja työttömyys. Myös koulutuspolitiikan yhteys hyvinvointiin jää huomiotta.

– Hallitus on nyt tekemässä päätöksiä, jota vaikuttavat merkittävästi opiskelijoiden hyvinvointiin. Näiden muun muassa toimeentuloa kurjistavien päätösten negatiiviset hyvinvointi- ja mielenterveysvaikutukset arjen elinoloihin eivät tule ohjelmaluonnoksessa esille, toteaa Nyyti ry:n puheenjohtaja Sonja Naalisvaara.

Nyyti ry:n näkemyksen mukaan on erittäin hyvä, että ohjelmaluonnoksessa on nostettu selkeästi esiin tarve edistää nuorten mielenterveyttä. Luonnoksessa esitetyt mielenterveyteen liittyvät toimenpiteet ovat kuitenkin hyvin suppeat.

– Mielenterveyspalvelujen saatavuutta ja tarkoituksenmukaisuutta tulee kehittää ja terapiatakuu ottaa käyttöön nuorille 29-vuotiaaksi asti. Palvelujen kehittämisen lisäksi on puututtava pahoinvointia tuottaviin rakenteisiin sekä panostaa ongelmia ehkäiseviin toimiin, kommentoi Nyyti ry:n toiminnanjohtaja Minna Savolainen.

Nyyti ry ehdottaa, että ohjelmaan kirjataan korkeakouluopiskelijoiden opiskeluhuollon lakisääteistäminen. Tarvitsemme lain, jolla turvataan ennalta ehkäisevät ja matalan kynnyksen psykologi- ja kuraattoripalvelut yhdenvertaisesti kaikille korkeakouluopiskelijoille. Erillinen laki tunnustaisi korkeakouluopiskelijoiden tuen tarpeet, helpottaisi monialaista yhteistyötä sekä loisi opiskeluhuollon jatkumon esiopetuksesta aina korkea-asteelle saakka.

Kokonaisuudessaan ohjelmaluonnos on Nyyti ry:n näkemyksen mukaan vajavainen sen tarkoitukseen nähden ja suosittelee harkitsemaan VANUPO:sta erillisen Nuorten hyvinvointiohjelman laatimista.

Lisätietoja:

Minna Savolainen
Toiminnanjohtaja
puh. 044 589 6117
minna.savolainen@nyyti.fi

Sonja Naalisvaara
Puheenjohtaja
sonja.naalisvaara@nyyti.fi