Uudet verkkotyökalut osoitteissa www.apuayksinäisyyteen.fi ja www.miestenmielenterveys.fi ovat kaikille avoimet ja maksuttomat. Verkkotyökalut sopivat myös ammattilaisten käytettäväksi yksinäisyyttä kokevien ja mielenterveyshaasteita kokevien miesten tukemiseksi.

Mielenterveyden haasteet kuormittavat koko yhteiskuntaa. Erityisen kuormittuneita ovat opiskelijat, joista jo joka kolmas on kliinisesti merkittävästi kuormittunut. Yksinäisyys koskettaa tällä hetkellä suurta osaa opiskelijoista. Lähes joka neljäs korkeakouluopiskelija kokee yksinäisyyttä ja eniten sitä kokevat nuoret naiset.

Nuoret miehet puolestaan ovat aliedustettuina mielenterveyspalvelujen käyttäjissä. Keskeisimmiksi esteiksi avun hakemiselle he mainitsevat siihen liitettävän häpeän, ajatuksen siitä, etteivät omat ongelmat ole riittävän vakavia sekä koetut vaatimukset yksinpärjäämisestä. Miesten mielenterveyttä heikentävät yksinäisyys, suoriutumispaineet sekä itseluottamuksen puute.

Hälyttävän mielenterveystilanteen ratkaisemiseksi tarvitaan nyt moninaisia toimia yhteiskunnallisten juurisyiden korjaamisesta mielenterveyspalvelujen parantamiseen.

– Keskeistä on vahvistaa mielenterveyden voimavaroja ja ennalta ehkäistä ongelmien vaikeutumista. Verkkotyökalut mahdollistavat oman yksinäisyyden ja mielenterveyden pohtimisen. Samalla ne tukevat haasteiden käsittelyä sekä auttavat ymmärtämään omiin tunteisiin, ajatuksiin ja minäkäsitykseen liittyviä kysymyksiä, kertoo hankepäällikkö Samuli Hietala miesopiskelijoiden mielenterveyden tukevasta MiehenTila -hankkeesta.

Verkkotyökalut auttavat myös vähentämään yksinäisyyteen ja mielenterveyteen liittyvää häpeää. Verkkotyökalujen tuottamiseen ovat osallistuneet asiantuntijoiden lisäksi yksinäisyyttä kokevat opiskelijat ja mielenterveyshaasteita kokevat miesopiskelijat. Vertaiskokemukset tarjoavat samaistumispintaa ja antavat rohkaisua sekä luovat toivoa. Ne vahvistavat pystyvyyden tunnetta omien yksinäisyyden, yksinpärjäämisen ja mielenterveyden haasteiden helpottamiseksi.

– Tuomalla kokemuksia ja tietoa tällä tavoin esille, mahdollistamme jokaisen pääsyn kokemustiedon ja luotettavan mielenterveystiedon äärelle. Toivomme verkkotyökalujen tarjoavan jokaiselle kokemuksen siitä, etten ole ajatusteni kanssa yksin ja asioihin on mahdollista vaikuttaa, korostaa Nyyti ry:n ja HelsinkiMission yhteisen Yksinäisyystyö korkeakouluissa -hankkeen päällikkö Annina Lindberg.

Lisätietoja:
Annina Lindberg
hankepäällikkö
puh. 050 341 7473
annina.lindberg@nyyti.fi

Samuli Hietala
hankepäällikkö
puh. 050 585 5436
samuli.hietala@nyyti.fi