Hyppää sisältöön

Henkilöstökoulutusten ensimmäinen aalto koettiin lupaavana Tiedote 9 / 2020

Myötätunnosta hyvinvointia -henkilöstökoulutusten ensimmäinen aalto koettiin lupaavana — koulutukset jatkuvat tänä syksynä

Tiedote 29.9.2020

Alt=""kuvassa neljä nuorta aikuista ihmistä istuu valoisassa sisätilassa pöydän ääressä keskustelemassa, yksi miesoletettu ja kolme naisoletettua

Jyväskylän yliopiston ja Nyyti ry:n Myötätuntoa korkeakouluihin -yhteishanke edistää ja tukee myötätuntoista toimintakulttuuria korkeakouluyhteisössä. Hankkeen henkilöstökoulutusten ensimmäinen vaihe toteutettiin keväällä kaksivaiheisena koulutuksena, jonka kohderyhmänä olivat hyvinvointineuvojat, hyvikset.
Myötätunnosta hyvinvointia -henkilöstökoulutusten ensimmäinen aalto koettiin lupaavana — koulutukset jatkuvat tänä syksynä
Koulutuksessa tärkeimmiksi koetut teemat liittyivät myötätuntoisten työyhteisöjen rakentamiseen ja yksilön mahdollisuuksiin edistää myötätuntoista vuorovaikutusta tiimissään. Vastauksissa nousi lisäksi esiin itsemyötätunnon merkitys työhyvinvoinnille sekä opiskelijoiden ohjaukselle, missä itsemyötätunto-harjoitteilla myös nähtiin olevan suurta potentiaalia.

Osallistujille teetetyn kyselyn avulla haluttiin selvittää, kehittyivätkö myötätuntovalmiudet ja yhteisöllinen myötätunto seurantajakson aikana. Kyselyn perusteella myönteistä muutosta tapahtui selvimmin myötätunnossa juuri kollegoiden kesken. Merkittävin myönteinen kehitys tapahtui ilon ja kiitollisuuden tunteiden jakamisessa sekä myötä-innon vahvistumisessa työyhteisössä.

– Yliopistoyhteisöllä, joka on täynnä kunnianhimoisia ihmisiä, on erityinen tarve luoda ja vaalia (itse-)myötätuntoa ja armollisuutta. Ja miten paljon paremmin voisimme, jos myös myötäinto leviäisi keskuudessamme, visioi koulutukseen osallistunut Tiina Suominen, joka toimii koulutussuunnittelijana kieli- ja viestintätieteiden laitoksella.

Toinen osallistuja kertoi koulutuksen suurimmaksi anniksi oivalluksen siitä, miten myötätunto ja itsemyötätunto rinnastuvat saman asian eri puoliksi: ”Täytyy oppia olemaan itselleen myötätuntoinen, että voi olla aidosti sitä toiselle.”

– Koulutuksen aikana myötätunnon kehiä tarkastellaan yksilön valmiuksista kohti yhteisön ominaisuutta ja kyvykkyyttä. Organisaatiotutkimus nostaa esiin keinoja, joiden avulla myötätunnosta voidaan kehittää yhteisön taito, joka auttaa jokaista tulemaan nähdyksi ja kannustaa koko yhteisöä kukoistamaan, kouluttaja Laura Heimonen summaa koulutuksen painopisteitä.

– Tällaista taitoa yksilöllä ei voi olla, elleivät yliopisto-yhteisön rakenteet ja kulttuuri mahdollista ja tue arjen myötätuntoa ja -intoa, koko yhteisön kesken, toteaa kouluttaja, professori Anne Birgitta Pessi. Paljon teemaa kouluttaneena hän on erityisen vaikuttunut koulutukseen osallistuneista siitä, miten notkeasti he sovelsivat itsemyötätunnon ja myötätunnon oppeja ja pohdiskeluja työyhteisön kysymyksiksi. Hankkeessa he jo loivat työkalupakkia siitä, miten asioita voidaan paremmin jalkauttaa JYU:n arkeen.

Myötätunnosta hyvinvointia -koulutuksissa kouluttajina toimivat kirkko- ja hyvinvointisosiologian professori Anne Birgitta Pessi Helsingin yliopistosta, väitöskirjatutkija, FM Hanne Laasala Suomen Mindfulness-instituutista sekä hankepäällikkö, TM Laura Heimonen Nyyti ry:stä. Koulutukset jatkuvat tänä syksynä, jolloin kohderyhmänä ovat erityisesti koulutuksesta vastaavat varajohtajat ja koulutusvastaavat.

Yhteistiedote julkaistu myös JYU:n verkkosivuilla osoitteessa:

https://www.jyu.fi/fi/ajankohtaista/arkisto/2020/09/myotatunnosta-hyvinvointia-henkilostokoulutusten-ensimmainen-aalto-koettiin-lupaavana-2014-koulutukset-jatkuvat-tana-syksyna