Hyppää sisältöön

MYÖTÄTUNNOSTA HYVINVOINTIA KORKEAKOULUYHTEISÖIHIN TIEDOTE 11 / 2019

MYÖTÄTUNNOSTA HYVINVOINTIA KORKEAKOULUYHTEISÖIHIN

Tiedote 1.11.2019

-Sillä, miten kohtaamme toinen toisemme, on valtava merkitys mielenterveydelle. Jokainen haluaa tulla kuulluksi ja nähdyksi. Opiskeluyhteisöissä kuitenkin koetaan varsin paljon yksinäisyyttä ja sosiaalisen tuen puutetta, ja myös myötätuntovajetta. Myötätunnon vahvistamiseen kannattaa panostaa, sillä se lisää hyvinvointia opiskeluyhteisössä. Myötätuntotaidot vahvistavat kokemusta hyväksytyksi tulemisesta ja lisäävät yhteisöllisyyttä, ja ne tukevat jaksamista ja suojaavat uupumiselta, sanoo Nyyti ry:n toiminnanjohtaja Minna Savolainen.

Opiskelijoiden mielenterveyttä edistävän Nyyti ry:n koordinoima Myötätuntoa korkeakouluihin -yhteishanke (2019 -2021) on käynnistynyt vauhdikkaasti. Hankkeen pilottiyliopistona toimii Jyväskylän yliopisto (JYU) ja sen Student Life –kehittäjät verkostoineen. Muita yhteistyökumppaneita ovat Aalto-yliopisto (AY), Helsingin yliopisto (HY) sekä Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY).

Alt=""Kaksi naisoletettua ja yksi miesoletettu opiskelija istuvat kampusrakennuksen ulko-ovien lähettyvillä ja keskustelevat

Myötätuntotaitoihin luetaan erityisesti empatia, tunnetaidot sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot. Vuorovaikutustaitoihin onkin jo alettu kiinnittämään huomiota korkeakoulujen opinto-ohjelmissa.

-Tämä hanke on erityislaatuinen; se avaa silmiä ja mieliä, mutta kohteena olemmekin me itse – oma tapamme toimia yhteisössä. Se jatkaa ja syventää uudella tavalla kohta 10 vuotta kestänyttä työtämme opiskeluolosuhteiden kehittämisessä. On innostavaa ja kutkuttavaa olla mukana, kuvailee Jyväskylän yliopiston Student Life –kehittämisen koordinaattori Tapio Anttonen.

-Jokainen voi kehittää omia tunne- ja vuorovaikutustaitojaan. Kokemuksemme ja tutkimuksemme osoittavat, että opiskelijat ovat myös sangen motivoituneita oppimaan näitä taitoja. He kokevat saaneensa kursseilta taitoja, jotka tukevat vuorovaikutusta niin henkilökohtaisissa suhteissa kuin ammatillisesti. Myös opettajien kiinnostus kehittää omia vuorovaikutustaitojaan ja sitä kautta tukea opiskelijoidensa opintietä näyttää lisääntyneen, kertoo opetuksen kehittämispäällikkö, OHO!-hankkeen johtaja Ulla Klemola.

Myötätuntotaitojen vakiinnuttaminen opetukseen olisikin tärkeä askel työelämätaitojen kehittämisessä opiskelujen aikana. Myötätuntoa korkeakouluihin -hanke edistää tavoitetta kehittämällä ryhmämuotoista vertaismentorointia opiskelijoiden keskuudessa. Toteutamme myös Tehdään hyvää -projektitoimintaa, jossa tarjoamme vaikuttamisen mahdollisuuksia opiskelijoille yliopiston ulkopuolella osana projektioppimiseen perustuvaa kurssia.

Hankkeen henkilöstökoulutukset jatkavat osaltaan monitieteisen, professori Anne Birgitta Pessin johtaman, CoPassion-hankkeen aloittamaa työtä myötätunnon kehittämiseksi työyhteisöissä. CoPassion-hankkeen tuloksissa myötätunnolla havaittiin olevan vaikutuksia muun muassa luovuuteen, työhyvinvointiin ja yritysten kilpailukyvyn vahvistumiseen.

-Hyvässä työyhteisössä työntekijät ja tiimit eivät jää yksin myötätunnon eivätkä myötäinnon kanssa. Heidän huoliaan ei ohiteta muttei myöskään heidän onnistumisiaan. Työyhteisöissä myötätunto ei saa jäädä vain yksittäisten työntekijöiden varaan, vaan on kehitettävä sekä rakenteita että yhteistä myötäelämisen ja itsemyötätunnonkin kulttuuria. Myötätunto on yliopistossa koko talon asia, Anne Birgitta Pessi muistuttaa.

Myötätuntoa korkeakouluihin -hanke (2019-2021) tukee ja vahvistaa myötätuntoista toimintakulttuuria korkeakouluyhteisöissä. Kehitämme opiskelijoiden ja henkilöstön valmiuksia välittävään ja innostavaan toimintatapaan koulutusten ja projektityön avulla. Sosiaali- ja terveysministeriö rahoittaa hanketta Veikkaus-tuotoilla.

Lisätiedot Nyyti

Laura Heimonen, hankepäällikkö

Puh. 050 476 0940

laura.heimonen@nyyti.fi

Lisätiedot Jyväskylän Yliopisto

Tapio Anttonen, suunnittelija, koulutuspalvelut

Puh. 040 024 8078

tapio.anttonen@jyu.fi

Tiedote julkaistu myös jyu.fi -sivulla