Talouden tasapainottamisen, osaamisen ja työkyvyn kivijalkana on hyvinvointi ja hyvä mielenterveys, josta leikkaaminen on tulevaisuudesta leikkaamista.

Kehysriihineuvotteluiden päätökset eivät tue opiskelijoiden jaksamista, vaan uhkaavat syventää vaikeuksia edelleen.  Opiskelijoiden siirtäminen yleisen asumistuen piiristä opintotukeen kuuluvaan asumislisään heikentää opiskelijoiden toimeentuloa. Arvonlisäveron korotukset koskevat myös opiskelijoiden tarvitsemia hyödykkeitä ja palveluita.

Jatkuva huoli toimeentulosta ja rahan riittävyydestä ovat yksi merkittävämmistä opiskelijoiden psyykkiseen hyvinvointiin vaikuttavista stressitekijöistä. Yhden tai kahdenkin tilapäisen riskitekijän kanssa yleensä selviää, mutta nyt pitää muistaa, että tämän päivän korkeakouluopiskelijat ja ensi syksynä aloittavat uudet opiskelijat ovat opiskelleet ja eläneet nuoruuttaan poikkeuksellisen kuormittavissa kasautuneiden kriisien ajassa. Psyykkinen kuormittuneisuus ja mielenterveysoireilu ovat ennen näkemättömän suurta.

Tässä ajassa pitää varmistaa, että nuoria ja opiskelijoita ei saa jättää yksin selviämään vaikeuksista. Mielenterveyden voimavaroja tulee vahvistaa ja olla tarjolla arkea kannattelevaa tukea ja vertaistukea sekä matalan kynnyksen keskusteluapua. Juuri sitä toimintaa, josta sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat vastanneet.  Nyt kehysriihen leikkaukset osuvat merkittävästi järjestöjen valtionavustuksiin ja siten heikentävät nuorten ja opiskelijoiden mielenterveyttä tukevaa työtä.

Nämä leikkaukset tulevat pahimmillaan todella kalliiksi lisääntyneinä mielenterveys-, opiskelukyky- ja työkykyvaikeuksina sekä paineen kasvuna jo valmiiksi riittämättömissä opiskeluterveyden ja mielenterveyden palveluissa avun tarpeen lisääntyessä.

Minna Savolainen
toiminnanjohtaja, Nyyti ry