Hyppää sisältöön

Mielellään liikkumassa

Hanke on päättynyt,

Mielellään liikkumassa -hankkeen (elokuu – joulukuu 2017) tavoitteena oli kannustaa ja aktivoida vähän liikkuvia opiskelijoita innostumaan liikkumisesta sekä löytämään itselleen sopivia tapoja liikkua arjessa.

Hankkeessa liikkumista käsiteltiin osana elämäntaitoja ja mielen hyvinvointia. Tällä lähestymistavalla syvennettiin ymmärrystä omasta kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista, pohdittiin todellisia esteitä liikkumiselle sekä lisättiin oivalluksia, jotka voivat kantaa ryhmän päättymisen jälkeenkin oman hyvinvoinnin edistämisessä.

Toteutuksessa yhdistyivät vertaistuelliset keskustelut ja omaa elämää koskevat tehtävät ja pohdiskelut nettiryhmässä sekä kasvokkaiset liikuntatutustumiskerrat pienryhmässä. Ryhmä kesti kahdeksan viikkoa (17.10-9.12.2017) ja paikalliset tapaamiset ohjaajan johdolla järjestettiin Jyväskylässä.

Nyyti ry toimi hankkeessa päätoteuttajana ja yhteistyökumppaneina olivat Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu sekä Jyväskylän korkeakoululiikunta. Hanke toteutettiin Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES:n Kunnossa kaiken ikää -ohjelman rahoituksella.

Ryhmästä on tehty vuonna 2018 sekä mallinnus että opinnäytetyö, joista voi tutustua tarkemmin ryhmän toteutukseen ja tuloksiin:

Nyyti ry:ssä hanketta toteutti Annina Lindberg.