Hyppää sisältöön

mielenTEKoja

Hanke on päättynyt.

mielenTEKoja oli Nyyti ry:n ja Tekniikan Akateemiset TEKin yhteistyössä syntynyt hanke. Hankkeessa järjestettiin opiskelukykyä ja jaksamista edistävää toimintaa sekä tuotetiin viestintää tekniikan ja matemaattis-luonnontieteellisten alojen opiskelijoille. Hankkeen toiminta päättyi maaliskuussa 2022.

Miksi mielenTEKoja?

Taustaa

Vuonna 2019 yli 40 % tekniikan korkeakouluopiskelijoista kertoi olevansa usein tai jatkuvasti
huolissaan jaksamisestaan. Joka kolmas koki hukkuvansa opintoihin liittyvään työmäärään. (TEKin Opiskelijatutkimus 2019.) Koronapandemia ja opiskelijoihin kohdistuneet rajoitukset koettelivat korkeakouluopiskelijoiden kantokykyä entisestään. Tämän päivän opiskelukyky on tulevaisuuden työkykyä – mielen taidot ovat tulevaisuuden työelämätaitoja.

Tavoitteet

mielenTEKoja-hankkeen tavoitteena oli lisätä tekniikan ja matemaattis-luonnontieteellisten alojen korkeakouluopiskelijoiden tietoja ja taitoja mielen hyvinvointiin liittyen sekä kitkeä ennakkoluuloja ja madaltaa kynnystä ottaa mielen pulmia puheeksi. Hankkeessa annettiin konkreettisia keinoja jaksamisen ja mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen sekä tarjottiin työkaluja myös toisten tukemiseen opiskelukyvyn haasteissa.

Vertaistukea mielenTEKoja-chatissä

MielenTEKoja-chat oli vertaistukeen perustuva uusi palvelu opiskelijoille. Chatissa pystyi keskustelemaan kahden kesken vapaaehtoisen päivystäjän kanssa mistä tahansa mielen hyvinvointiin, opiskelukykyyn tai jaksamiseen liittyvästä aiheesta. Päivystäjät olivat Nyyti ry:n tehtävään kouluttamia korkeakouluopiskelijoita.

Ryhmätoimintaa, kursseja ja koulutuksia

Verkkovertaisryhmissä käsiteltiin ohjatusti Nyyti ry:n työntekijöiden ja toisten opiskelijoiden kanssa erilaisia teemoja, esimerkiksi jaksamista, ajanhallintaa, stressiä ja itsemyötätuntoa. Kursseilta sai konkreettisia keinoja ja uusia taitoja mielen hyvinvoinnin vahvistamiseksi.

Viestintää ja vaikuttamista

Hankkeesssa rakennettiin opiskelijaverkoston, jonka kanssa ideoitiin ja toteutettiin vaikuttavia tekoja mielen hyvinvointia tukevan opiskelukulttuurin edistämiseksi, mielenterveystiedon lisäämiseksi ja ennakkoluulojen kitkemiseksi.