Hyppää sisältöön

Iloliike

Hanke on päättynyt.

Iloliike-hankkeessa edistettiin opiskelijoiden hyvinvointia ja liikunnallista elämäntapaa positiivisen psykologian avulla. Tavoitteena oli vahvistaa nuorten hyvinvointia, voimavaroja, myönteistä suhtautumista ja motivaatiota liikkumista kohtaan. Iloliike-hankkeen päätoteuttajana toimi Likes by jamk. Nyyti ry oli yhdessä Mieli ry:n kanssa mukana osatoteuttajana.

Hankkeessa tuotettiin toisen asteen oppilaitosten ja korkeakoulujen henkilöstölle suunnattu hyvinvointia ja liikkumista tukeva Iloliike-koulutus. Koulutuksen tarkoituksena oli antaa opettajille ja muille ammattilaisille tietoa, käytännön harjoitteita ja työkaluja hyödynnettäväksi työssään opiskelijoiden parissa. Koulutuksella pyrittiin tukemaan myös henkilöstön omaa jaksamista, joka oli tärkeä lähtökohta opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämisessä. Koulutuksessa sovellettiin positiivisen pedagogiikan ydinajatuksia olemassa olevan hyvän huomaamisesta ja vahvuuksien hyödyntämisestä koko oppilaitoksen toimintakulttuuriin ja liikkumista edistävin toimenpiteisiin.


Iloliike-hankkeen asiantuntijat toimivat myös suuremman Mieli liikkeelle -hankekokonaisuuden tukena ja sparrausapuna.

Tästä tarkempaa tietoa Iloliike-hankkeesta.

Nyyti ry:ssä hankkeesta vastasi Eeva Kolttola.

Keltareunainen valkoinen neliö, jossa tekstit: Vastaa kyselyyn Nyyti ry:n viestinnästä ja vaikuta! TÄSTÄ KYSELYYN. Svara på enkäten om Nyyti rys kommunikation och påverka! KLICKA HÄR FÖR ATT SVARA. Answer the survey about Nyyti ry's communication and make an impact! CLICK HERE TO RESPOND. Valkoisen alueen vasemmassa yläkulmassa on piirretty megafoni ja oikeassa alakulmassa Nyyti ry:n tunnus.