Hyppää sisältöön

Puhutaan kiusaamisesta! -hanke

Puhutaan kiusaamisesta! -hanke on Nyyti ry:n koordinoima kaksivuotinen kehittämishanke kiusaamisen vähentämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi korkeakouluissa. Hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla.

Hankkeen toiminnan tarkoituksena on tietoisuuden lisääminen korkeakouluissa tapahtuvasta kiusaamisesta sekä keinoista sen ehkäisemiseksi. Toiminnalla pyritään siis siihen, että kiusaaminen tunnistetaan, tunnustetaan ja siihen puututaan opiskelijayhteisöissä. Päämääränä on muutos niin asenneilmapiirissä kuin toimintakulttuurissa.

Kiusaaminen on ilmiönä perinteisesti liitetty perusasteen tai toisen asteen kouluympäristöihin tai työelämään. Korkeakoulussa tapahtuvasta kiusaamisesta on aloitettu keskustelemaan aktiivisesti vasta viime vuosina. Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen (2016) mukaan 7,5 % opiskelijoista kertoi kokeneensa kiusaamista satunnaisesti tai usein korkeakouluopintojensa aikana. Henkilökunnan kiusaamisen kohteena kokee olleen 5,8 % opiskelijoista. Naiset kokivat tulleensa kiusatuiksi miehiä yleisemmin ja ammattikorkeakouluissa opiskelevat naiset yleisimmin (amk 10,2 % vs. yo 7,9 %). Vastanneista 2,5 % raportoi itse kiusanneena muita opiskelijoita. Opiskelijabarometrin (2012) mukaan kiusaamista, häirintää ja syrjintää on kokenut toistuvasti noin 1 % korkeakouluopiskelijoista ja joskus sitä kertoo kokeneensa hieman alle 10 %, eli kaikkiaan lähes 27 000 opiskelijalla.

Tutkimusten mukaan kiusaaminen on yhteydessä mm. masentuneisuuteen, yksinäisyyden kokemukseen sekä luottamukseen muita ihmisiä kohtaan (Opiskelijabarometri 2012). Kiusaamiseen liittyy myös jatkumoita. Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen (2012) mukaan 47 % korkeakouluissa kiusatuista on kokenut kiusaamista myös peruskoulussa tai toisella asteella. Niistä, jotka ilmoittivat kiusanneensa korkeakoulussa, noin puolet oli kiusannut myös aiemmilla koulutusasteilla (Pörhölä 2011).

Kiusaaminen on ryhmäilmiö. Se ei kosketa ainoastaan kiusaamisen kohdetta, vaan myös kiusaajaa, sivusta seuraajia sekä laajemmin koko opiskelijayhteisöä ja henkilökuntaa. Kiusaaminen vaikuttaa negatiivisesti opiskelijan hyvinvointiin, terveyteen, opintojen sujumiseen ja opiskeluyhteisöön kiinnittymiseen tutkimusten mukaan merkittävästi.

Hankkeen omat nettisivut aukeavat alkuvuodesta 2018.

Hankkeen yhteistyökumppanit ovat:

  • Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus
  • Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL)
  • Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK
  • Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY)
  • Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY)
  • Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Hankkeen projektipäällikkönä toimii Minttu Naarminen (minttu.naarminen@nyyti.fi, 050 526 4204). Voit olla häneen yhteydessä jos kaipaat lisätietoa hankkeesta, korkeakoulukiusaamisesta ilmiönä tai haluat tilata koulutuksen korkeakoulullesi, järjestöllesi tai yhteisöllesi. Puhutaan kiusaamisesta!- hankkeessa voit toimia myös Nyytin vapaaehtoisena. Lue lisää Nyytin vaparitoiminnasta täältä.

Hankkeen sosiaalisen median kanavat:

Instagram

@puhutaankiusaamisesta

Twitter

@puhutaankiusaamisesta

MATERIAALIPANKKI

Tunnistamme, tunnustamme, toimimme- kampanja 9.-27.9.2019

Kampanjan mainoskuva:

Chat-mainokset:

Chat
Mainosteksti Nyytin chatiin 11.9
Chat
Mainoskuva Nyytin chatiin 19.9

Kampanjan aikana julkaistut tarinat:

Ulkopuolella sinun elämästäsi

Lisää tarinoita julkaistaan koko kampanjan ajan. Linkit tarinoihin tallennetaan myös tänne.

Kampanjan aikana julkaistut blogit:

Ensimmäinen blogi julkaistaan 11.9

Kampanjan aikana julkaistut podcast-jaksot (osana Nyyticast-sarjaa)

Kampanjan aikana julkaistaan neljä podcast-jaksoa. Jaksot ovat osa Nyytin Nyyticast-sarjaa.

Ensimmäinen kampanjan teemajakso julkaistaan 11.9. Jaksoja julkaistaan viikottain.

Linkit jaksoihin, sekä jaksojen mainoskuvat:

Toimiva yhteisö. Myötunto yhteisön voimavarana.

”Mitä tunnusmerkkejä toimiviin ja turvallisiin yhteisöihin kuuluu? Mistä syntyvät opiskelu- tai työyhteisön säännöt, entä mitä hyötyjä myötätuntoisesta yhteisöstä on sen jäsenille?

Nyyticastissa Hennan kanssa keskustelemassa ovat oppilaitospappi Tiina Kaaresvirta ja Erätauko-säätiön toimitusjohtaja Laura Arikka.”

Jakso on toteutettu yhteistyössä Nyytin Yhdessä yhteisöksi- hankkeen kanssa.

Pääset kuuntelemaan jakson Soundcloudin kautta.

Lisää kampanjan teeman mukaisia jaksoja lisätään viikottain. Huomaathan, että Nyyticast-sarjassa julkaistaan

kampanjan aikana myös mielenterveyteen liittyviä jaksoja. Mukavia kuunteluhetkiä 🙂

Faktakuvat: korkeakoulukiusaaminen

Ensimmäinen kuvasarja julkaistaan suomeksi 11.9.2019

Ensimmäinen kuvasarja julkaistaan englanniksi ja ruotsiksi 13.9.2019

Minun kokemukseni. Tältä kiusaaminen tuntuu- kuvat. 

Kuvia opiskelijoiden kokemuksista korkeakoulukiusaamisesta. Ensimmäinen kuva julkaistaan 12.9.2019