Hyppää sisältöön

Elämäntaitoja ammattiopistoihin

Hanke on päättynyt.

Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama Elämäntaitoja ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville nuorille ja nuorille aikuisille projektimme päättyi syksyllä 2016. Projektissa kehitettiin elämäntaitojen ohjaamista ammatillisessa koulutuksessa Nyytin elämäntaitokurssiin pohjautuen.

Elämäntaitokurssin toteutustavat ammatillisessa koulutuksessa

Yhteistyöopistoina projektissa toimivat Stadin ammattiopisto ja Vantaan ammattiopisto Varia. Projektin aikana ohjaajakoulutuksen kävi yhteensä 122 opistoissa työskentelevää eri ammattialojen edustajaa. Mukana oli niin opettajia, opinto-ohjaajia, nuorisotyöntekijöitä, erityisopettajia, psykologeja, kuraattoreita kuin terveydenhoitajiakin.

Ohjaajakoulutuksen tarkoituksena oli antaa välineitä elämäntaitokurssin ohjaamiseen. Koulutus antoi osallistujille myös valmiuksia muokata kurssia sellaiseksi, joka sopii omassa toimipisteessä toteutettavaksi.

Elämäntaitokurssi onkin taipunut yhteistyöopistoissa erilaisiin muotoihin, kuten esimerkiksi:

  • kurssi sisällytetään orientoiviin opintoihin aivan opiskelujen alussa. Tällöin elämäntaitokurssin sisällöt tukevat opiskelijaelämän aloittamista, esimerkiksi kuinka päivät rytmittyvät tai miten hallita stressiä.
  • kurssi yhden opintojakson kestävänä, vapaavalintaisena kurssina.
  • kuuden tapaamiskerran kurssina pienryhmälle.
  • kurssin aiheita ohjataan erilaisissa ryhmätapaamisissa. Tällöin esimerkiksi ryhmänohjaajan tunneilla tunne-osio tai esim. tupakoinnin lopettamiskurssiin on sisällytetty ajatukset-osio.
  • Elämäntaitokurssin sisältöjä ja tehtäviä on hyödynnetty yksilöohjaamisessa.

Yhteistyöopistoissa elämäntaitokurssin toteutumista on edistänyt kurssin saaminen mukaan oppilaitoksen kurssitarjottimelle. Opintosuorituksen saaminen on ollut opiskelijoiden osallistumiselle tärkeää.

Ohjaajien kokemuksia elämäntaitokursseista

Ohjaajien mielestä kurssi on antanut aikaa pohtia tärkeitä opiskeluun liittyviä asioita opiskelijoiden kanssa. Opiskelijat ovat olleet innostuneista aiheista, ja keskustelut opiskelijoiden kanssa koettu antoisiksi. Ohjaajat ovat kokeneet kohtaavansa elämäntaitokurssin myötä opiskelijat uudella tavalla. Varsinkin opiskeluhuollossa yksilötyötä tekeville kurssi on antanut mahdollisuuden opiskelijoiden ryhmämuotoiseen ohjaamiseen.

”Hyödyllisiä aiheita ja keskustelut opiskelijoiden kanssa hyviä. Ryhmänohjauksessa sai keskittyä enemmän opintoihin, kun elämäntaitokurssilla pohdittiin arkiasioita.”

”Kontakti oman ryhmän opiskelijoihin syveni.”

”Opiskelijoiden palaute on ollut positiivista ja on pystynyt ehkä auttamaan heitä yhteisöllisin menetelmin, eikä ainoastaan yksilökäynneillä.”

Ohjaajan opas avuksi elämäntaitojen ohjaamiseen

Jos mietit, kuinka voisit toteuttaa omille opiskelijoillesi elämäntaitokurssin, kannattaa sinun tutustua projektissa valmistuneeseen ohjaajan oppaaseen.

Opas elämäntaitojen ohjaamiseen ammatillisessa koulutuksessa on tarkoitettu tukimateriaaliksi elämäntaitokurssin ohjaamiseen erityisesti ammattiopistojen nuorisoasteen opiskelijoille. Opasta voivat kuitenkin hyödyntää kaikki toimijat, jotka kokevat tarvitsevansa ideoita ja työkaluja opiskelijoiden ja nuorten elämänhallinnan tukemiseen ryhmissä ja henkilökohtaisissa ohjaustilanteissa.

Opas koostuu kahdesta osasta. Oppaan ensimmäisessä osassa avataan elämäntaitokurssin ja sen ohjaamisen perusteet. Oppaan toinen osa sisältää varsinaiset sisällöt elämäntaitokurssille. Jokaisesta aihealueesta on taustatekstiä sekä runsaasti ryhmäharjoituksia kurssikerroille.

Ohjaajan oppaassa annetaan myös vinkkejä siitä, kuinka opiskelijoille suunnattua Ole oman elämäsi tähti! opiskelijan opas elämäntaidoista -julkaisua voi hyödyntää ryhmän ohjaamisessa. Yhdessä nämä oppaat muodostavatkin kattavan paketin elämäntaitojen ohjaamiseen.

Elämäntaitoja voi harjoitella – yhdessä!

Nyytissä hanketta veti Marjo Siltanen.